Slovensko vyrobí každý rok viac elektriny z jadra

16.3.2012

BRATISLAVA 16. marca (WEBNOVINY) – Výroba elektrickej energie prostredníctvom jadrových elektrární sa bude na Slovensku z roka na rok zvyšovať.

V tomto roku by mali slovenské atómové elektrárne vyrobiť celkovo vyše 15 terawatthodín elektrickej energie. Podľa analýzy Národného jadrového fondu (NJF), v roku 2016 by už mali slovenské jadrové elektrárne vyprodukovať zhruba 23,6 terawatthodín elektrickej energie.

“Skutočný objem výroby elektriny v jadrových elektrárňach však bude závisieť od rôznych faktorov, akými sú dispečerské nasadzovanie blokov do výroby, dĺžka odstávok na výmenu jadrového paliva, či počet neplánovaných odstávok jadrových blokov,“ spresnil jadrový fond.

Zvyšovanie výroby elektriny z jadrových elektrární zabezpečí zvyšovanie ich výkonu, ako aj dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Na Slovensku sú v súčasnosti v prevádzke dva jadrové bloky atómovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach a dva bloky elektrárne v Mochovciach. Podľa NJF výkon jadrových blokov elektrárne V2 sa o dva roky zvýši zo súčasných 1010 megawattov na 1026 megawattov. Jadrový fond počíta taktiež so zvýšením výkonu tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Tie by mali mať po dostavbe celkový výkon 880 megawattov. V roku 2015 by už mali mať podľa NJF výkon 1020 megawattov. Celkový výkon slovenských jadrových blokov by sa tak mal v roku 2016 zvýšiť zo súčasných 1950 megawattov na 2986 megawattov.

Národný jadrový fond predpokladá so zvyšovaním výkonu jadrových blokov na Slovensku aj po roku 2016. Podľa jadrového fondu Slovenské elektrárne, a.s., ktoré v súčasnosti jediné prevádzkujú atómové elektrárne na Slovensku, by mali v roku 2017 zvýšiť výkon prvého bloku Atómovej elektrárne Mochovce zo súčasných 470 megawattov na 515 megawattov. O rok neskôr by mali takisto zvýšiť výkon aj na druhom bloku mochoveckej elektrárne.

Národný jadrový fond, ktorý vznikol v roku 2006, spravuje finančné prostriedky určené na vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi látkami. Účelom jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky vyzbierané od prevádzkovateľov jadrových zariadení, ako aj od samotných spotrebiteľov elektrickej energie. Národný jadrový fond tieto prostriedky poskytuje na riešenie tzv. historického dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky z dôvodu neakumulovania finančných zdrojov na záverečnú časť jadrovej energetiky.