Slovensko získalo prvenstvo v únii, vďačí za to priemyslu

26.10.2012

BRATISLAVA 26. októbra (WEBNOVINY) – Slovensko vďačí za každé tretie vyprodukované euro v ekonomike priemyslu.

Slovenský priemysel mal totiž podľa analýzy Poštovej banky na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) v prvom tohtoročnom polroku podiel až 31,5 %.

„Slovensko vďaka tomu získalo prvenstvo v rámci celej únie,“ dodávajú analytici banky. Na každých desiatich eurách vyprodukovaných vo svojej ekonomike sa pritom necelými tromi eurami podieľali aj českí a rumunskí priemyselníci, ktorí obsadili striebornú a bronzovú priečku.

„V prvej desiatke si našli miesto všetky ekonomiky zoskupenia V4. V Maďarsku sa tamojší priemysel postaral o štvrtinu celkového HDP krajiny, v Poľsku o viac ako pätinu,“ uvádza Poštová banka. V hornej polovici rebríčka porovnávajúceho podiel priemyslu na výkone ekonomiky sa až na zopár výnimiek umiestnili predovšetkým krajiny s prívlastkom „nováčikovia únie“.

„Viaceré pôvodné členské krajiny EÚ sa vyznačujú skôr nižším príspevkom priemyslu k tvorbe HDP, ktorý ustupuje v prospech sektora služieb. S premenou vyspelých ekonomík na sofistikované informačné a vedecké spoločnosti sa do popredia dostávajú práve služby,“ uvádzajú analytici.

Svoju úlohu však zohráva aj často skloňované premiestňovanie výroby do menej vyspelých či rozvojových krajín vyznačujúcich sa napríklad lacnejšou pracovnou silou.

„Ani v tomto prípade však nemôžeme úplne zovšeobecňovať. Výnimkami sú totiž také vyspelé ekonomiky ako Nemecko a Rakúsko, kde priemysel vytvára vyše pätinu hrubého domáceho produktu,“ upozorňujú analytici Poštovej banky.

Význam priemyslu na Slovensku v ostatných rokoch vzrástol. Počas poslednej dekády sa totiž podiel hrubej pridanej hodnoty vytvorenej v priemysle na celkovom HDP krajiny nachádzal podľa Poštovej banky zväčša pod hranicou 30 %, počas niektorých rokov dokonca bližšie k hladine 20 %.

„Rastúci trend podielu priemyslu na HDP je v posledných rokoch, po recesii, dôsledkom narastajúceho zahraničného dopytu a naopak klesajúceho, či pri najlepšom stagnujúceho domáceho dopytu,“ uvádzajú analytici. Priemysel je zároveň najväčším slovenským zamestnávateľom, ktorý dáva prácu aj plácu jednému zo štyroch zamestnaných Slovákov.