Slovenský Amrop s puncom najvyššej kvality

21.9.2012

BRATISLAVA 21. septembra (WBN/PR) – Značka Amrop predstavuje v oblasti personálneho poradenstva jednu z vedúcich globálnych skupín nezávislých spoločností. Pôsobí v 58 krajinách sveta a stavia na princípoch najvyššej možnej kvality. Prostredníctvom presne zadefinovaných postupov Amrop priebežne sleduje kvalitu poskytovaných služieb. Po ostatnom audite si ocenenie za služby najvyššej triedy odniesli predstavitelia členských spoločností z Rakúska, Francúzska, zo Švédska, z Holandska, Turecka a zo Slovenska.

„Ocenenie kvality našej práce nás mimoriadne teší a zaväzuje. Amrop kladie dôraz na kvalitu, čím cielene napĺňa vytýčenú stratégiu a realizuje všetky kroky, aby neustále posilňoval pozíciu najväčšej Retained Executive Search globálnej siete,“ poznamenal Igor Šulík, Managing Partner Amropu. „Je potešiteľné vidieť, že naše investície do neustáleho skvalitňovania rešeršných procesov, systému interného vzdelávania a rozvoja konzultantských kompetencií oceňujú nielen naši klienti formou opakovanej spolupráce, ale uspeli aj v rámci skupiny Amrop známej jednými z najprísnejších kvalitatívnych pravidiel v oblasti Executive Search.“

Ľudskokapitálovými riešeniami zameranými na prácu s talentami a lídrami zvyknutými pracovať ponad hranice krajín a sektorov Amrop klientom pomáha pri rozvíjaní podnikania a dosahovaní strategických cieľov. Svoj jedinečný kontextom riadený prístup k Executive Search stavia na troch pilieroch: chápaním kontextov, v ktorých sa služba realizuje, priamou zodpovednosťou skúsených poradcov pri každom projekte a dosahom na využitie poznatkov z rôznych kútov sveta.

Ako dodal Igor Šulík na záver, istotu v najvyššej kvalite poskytovaných služieb slovenský Amrop zakladá aj na členstve v The Association of Executive Search Consultants (AESC) – najprestížnejšej výberovej profesijnej asociácii v oblasti Retained Executive Search & Leadership Consulting, v ktorej rámci je najdlhšie pôsobiacou spoločnosťou a jediným členom s plnohodnotnou kanceláriou na Slovensku.