Slovenský HDP stúpol v minulom roku o vyše tri percentá

6.3.2012

BRATISLAVA 6. marca (WEBNOVINY) – Slovenské hospodárstvo za celý minulý rok stúplo o 3,3 % a spomalilo tak z 4,2-percentného rastu z roku 2010.

Informoval o tom Štatistický úrad SR, podľa ktorého hrubý domáci produkt (HDP) v poslednom štvrťroku vlaňajška stúpol o 3,4 %. Štatistici tak potvrdili údaje zverejnené pred mesiacom v rámci rýchleho odhadu.

Za posledné tri mesiace minulého roka sa pritom na Slovensku vytvoril HDP v objeme 17,756 mld. eur, čo znamenalo medziročný nárast v bežných cenách o 5,3 %. Medzikvartálne po očistení o sezónne vplyvy HDP stúpol o 0,9 %.

V treťom kvartáli podľa údajov Štatistického úradu SR pritom výkon slovenskej ekonomiky medziročne stúpol o 3 %. V druhom štvrťroku rástol o 3,5 % a za prvé tri mesiace vlaňajška HDP Slovenska v stálych cenách medziročne vzrástol o 3,4 %.

Zahraničný dopyt sa zmiernil

Štatistici pritom zaznamenali zmiernenie zahraničné dopytu, čo malo na svedomí spomalenie ekonomického rastu hlavných obchodných partnerov. Vývoz výrobkov a služieb sa v štvrtom štvrťroku medziročne zvýšil o 7,5 % pri súčasnom poklese dovozu výrobkov a služieb o 1 %. Čistý export bol tak naďalej hlavným zdrojom rastu HDP.

Zníženie domáceho dopytu o 2,4 % bolo v rozhodujúcej miere spôsobené poklesom tvorby hrubého kapitálu o 6,4 %. Vysoký pokles tvorby hrubého kapitálu ovplyvnil najmä vývoj zásob. Tvorba hrubého fixného kapitálu bola vyššia o 8,4 %. Minuloročnú úroveň nedosiahla ani konečná spotreba verejnej správy o 3,7 % a konečná spotreba domácností o 0,4 %. Spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam vzrástla o 1 %.

Čisté dane z produktov rástli

Z hľadiska odvetvovej štruktúry bola tvorba hrubého domáceho produktu generovaná najmä rastom pridanej hodnoty v oblasti nehnuteľností, v informačných a komunikačných činnostiach zhodne o 7,1 %. Tvorbu hrubého domáceho produktu pozitívne ovplyvnil aj rast čistých daní z produktov o 12,9 %. Na celkovom objeme pridanej hodnoty 15,967 mld. eur mal dominantný podiel priemysel s 31,8 %, z toho priemyselná výroba 25 %.

Z vytvoreného hrubého domáceho produktu dôchodkovou metódou tvoril hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky 9,095 mld. eur pri medziročnom raste o 7,3 %. Odmeny zamestnancov v hodnote 7,054 mld. eur vzrástli o 1,6 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu vzrástol o 15 % na 2,084 mld. eur. Hodnota subvencií bola vyššia o 27,3 % a dosiahla 476,8 mil. eur. V roku 2011 dosiahla tvorba hrubého domáceho produktu 69,058 mld. eur. V bežných cenách sa oproti roku 2010 zvýšila o 5 %.

Bankoví analytici podľa prieskumu centrálnej banky pritom pôvodne ešte v januári predpokladali, že medziročný rast slovenského hospodárstva sa v závere minulého roka ešte spomalí až na 2,3 %. To by znamenalo aj pomalší hospodársky rast za celý rok 2011 na úrovni zhruba 3 %. Tieto očakávania sa však napokon nenaplnili. Pre tento rok sú však očakávania oveľa pesimistickejšie, keď podľa aktuálnych odhadov bankových analytikov hospodársky rast dosiahne iba 0,9 %.