Slovenský priemysel naďalej rastie, ťahajú ho automobilky

9.11.2012

BRATISLAVA 9. novembra (WEBNOVINY) – Slovenský priemysel v septembri spomalil svoj rast, ten však naďalej zostáva na solídnej dvojcifernej úrovni.

Podľa údajov Štatistického úradu SR totiž v septembri produkcia v priemysle po očistení o vplyv počtu pracovných dní medziročne stúpla o 13 %, kým v auguste rástla o 17 %.

V samotnej priemyselnej výrobe v deviatom mesiaci produkcia stúpla medziročne o 13,6 %, rástla aj dodávka energií o 10,1 %.

Produkcia v ťažbe a dobývaní stále medziročne klesala, tentokrát o 1,7 %. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v septembri oproti augustu stúpla o 1,4 %.

Priemysel ťahajú automobilky

V štruktúre rastu priemyselnej produkcie žiadne výraznejšie zmeny ani v septembri nenastali. Ťahúňom rastu zostávajú naďalej automobilky, keď produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov medziročne stúpla o 65,5 %.

Produkcia vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov stúpla o 7,1 %, vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 2,4 %, vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 0,6 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 9,9 %.

Objem produkcie sa znížil najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 29,1 % a vo výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovanej o 10,4 %. V priemere za prvé tri štvrťroky vzrástol index priemyselnej produkcie medziročne o 12,6 %, z toho v priemyselnej výrobe o 15,2 %.

Klesla výroba ropných produktov

Produkcia bola nižšia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,1 %, v ťažbe a dobývaní o 7,3 %.

Celkový prírastok produkcie priemyslu súvisel hlavne so zvýšením vo výrobe dopravných prostriedkov o 53,2 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 6,8 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 8,5 %, výrobe elektrických zariadení o 9,1 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 2,5 %.

Produkcia klesla najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 14,4 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 13 %.

Produkcia v slovenskom priemysle tak pokračuje v raste napriek zmierneniu dynamiky v závere minulého roka. Aktuálne jej pomáhajú predovšetkým odštartované nové projekty v automobilovom priemysle. Kým v roku 2009 ešte priemyselná produkcia vplyvom prepadu zahraničného dopytu pre hospodársku krízu medziročne klesla o 13,7 %, predvlani už opäť rástla dvojciferným tempom. V minulom roku stúpla o 7,2 %, za čím stála predovšetkým priemyselná výroba, keďže tak ťažba, ako aj výroba energií medziročne klesli.