Slovnaftu vzrástli tržby i zisk, pomohol im vyšší export

15.11.2013

BRATISLAVA 15. novembra (WEBNOVINY) – Skupina Slovnaft dosiahla ku koncu septembra tohto roka tržby v objeme 3,6 miliárd eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 7 %.

Čistý zisk bratislavskej rafinérii stúpol medziročne o 5 percent na 43 miliónov eur. Slovnaft v sledovanom období zvýšil predaj ropných výrobkov medziročne o 16 percent na 4,53 milióna ton, z čoho takmer 76 percent smerovalo na export.

Predaj na zahraničných trhoch rafinéria zvýšila o 24 percent na 3,44 milióna ton, naopak predaj na domácom trhu sa mierne znížil na 1,1 milióna ton.

„Za prvé tri štvrťroky tohto roka sme zvýšili predaj ropných výrobkov najmä vďaka vyššiemu exportu. To spolu s dôrazom na vnútropodnikovú nákladovú disciplínu podporilo naše hospodárske výsledky. Na strane druhej pokles predaja na domácom trhu v dôsledku slabého ekonomického rastu na Slovensku, ako i znížený rozdiel medzi cenami finálnych ropných výrobkov a cenami ropy na medzinárodných burzách, pozitívne finančné efekty z exportu a úspory na strane nákladov tlmilo,“ okomentoval dosiahnuté výsledky predseda predstavenstva Slovnaftu Oszkár Világi, podľa ktorého ide zatiaľ o dobré ale zraniteľné výsledky.

Obrazom: Základný kameň novej výrobnej linky

Rástla produkcia petrochemických výrobkov

Slovnaft za deväť mesiacov spracoval vo svojej bratislavskej rafinérii 4,44 milióna ton ropy, čo bolo o 12 percent viac ako v rovnakom období vlaňajška. Výroba automobilových benzínov za prvé tri štvrťroky medziročne stúpla o 5 percent na 1,09 milióna ton.

Produkcia motorovej nafty medziročne vzrástla o 12 percent na 2,3 milióna ton. „Nárast vykázala aj produkcia petrochemických výrobkov, a to o 12 percent na 243 tisíc ton,“ dodal hovorca Slovnaftu Anton Molnár.

Ku koncu septembra tohto roka investoval podnik 144 miliónov eur. Slovnaft začal s výstavbou novej jednotky na výrobu polyetylénu.

Do novej linky vkladajú nádej

„Novú linku na výrobu polyetylénu v sume 300 miliónov eur považujeme za mimoriadne dôležitý projekt v živote Slovnaftu. Očakávame, že náš investičný program, ktorý v najbližšom období okrem novej linky na výrobu polyetylénu zahŕňa aj viacero projektov v oblasti spracovania ropy, následne prispeje k zachovaniu dlhodobej konkurencieschopnosti a pozitívnym výsledkom,“ konštatoval Világi.

Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Najsilnejšou spoločnosťou je Slovnaft, ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt.

Ďalšími členmi skupiny sú spoločnosti Slovnaft Montáže a Opravy, Slovnaft Trans, Vúrup, CM European Power Slovakia a ďalšie.

Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Ku koncu septembra spoločnosť prevádzkovala 212 čerpacích staníc. Skupina Slovnaft je členom medzinárodnej skupiny MOL.