Smer chce zrýchliť prípravy významných investícií

BRATISLAVA 21. mája (WEBNOVINY) – Smer chce rozšíriť významné investície, o ktorých vláda SR rozhodla, že sú vo verejnom záujme, na všetky druhy stavieb. Zároveň sa majú sprísniť ich kritériá.

Zákon o vyvlastňovaní je šitý na mieru ropovodu, tvrdí občianske združenie

Novela zákona o vyvlastňovaní , ktorú predkladajú traja poslanci za stranu Smer-SD je podľa Občianskeho združenia (OZ) Nie ropovodu šitá na mieru pre projekt ropovodu Bratislava – Schwechat pipeline (BSP).

„Zostali sme nepríjemne šokovaní po preštudovaní novely zákona. Už pri prvom pohľade je podľa nášho názoru viac ako jasné, že tento zákon je novelizovaný pre potreby určitých záujmových skupín,“ uviedol predseda OZ Nie ropovodu Michal Ondrejka.

Návrh novely zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o územnom plánovaní a stavebnom poriadku rozširuje kategóriu významných investícií na všetky druhy stavieb. Za významnú by sa po novom mala považovať tá investícia, ktorá vytvorí 300 nových pracovných miest a jej hodnota bude najmenej 100 mil. eur.

„Je úplne zrejmé, že táto novela je predložená kvôli projektu ropovodu BSP. Ropovod BSP nemá oporu v územnom pláne Bratislavského kraja a ani hlavného mesta, taktiež predpokladaná výška investície pri tomto projekte je až 120 mil. eur,“ spresnil člen správnej rady OZ Nie ropovodu Miroslav Dragun. Vyplýva to z návrhu novely zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a zmeny zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý predložili poslanci za vládnu stranu Maroš Kondrót, Michal Bagačka a František Petro.

Za cieľ navrhovanej úpravy považujú zefektívnenie prípravy a realizácie významných investícií.

Za významnú investíciu by sa podľa poslaneckého návrhu mala považovať stavba s investičnými nákladmi minimálne 100 mil. eur namiesto súčasnej sumy 1 mld. Sk (33,194 mil. eur).

Ďalšou podmienkou pre významnú investíciu má byť, že stavba bude národohospodársky významná alebo jej realizáciou sa vytvorí najmenej tristo nových pracovných miest. Zachovaná zostane požiadavka, že za významnú investíciu sa bude považovať len stavba, o ktorej vláda rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

Dôvodom súvisiacej zmeny stavebného zákona je podľa návrhu zrýchlenie procesu realizácie významnej investície. Vzhľadom na to, že jedným z kritérií na určenie stavby za významnú investíciu je rozhodnutie vlády, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme, nemá sa požadovať záväzné stanovisko miestnej samosprávy ako dotknutého orgánu v územnom konaní.

V prípade významných investícií budú pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania vykonávať obvodné úrady v sídle krajov. Ide o rovnaký mechanizmus, ktorý sa už v súčasnosti uplatňuje pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Pôsobnosť bývalých krajských stavebných úradov prešla od 1. januára 2013 na obvodné úrady v sídlach krajov na základe zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe.

Poslanecká novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a zmeny stavebného zákona by mala po schválení nadobudnúť účinnosť 1. augusta. V programe súčasnej 19. schôdze parlamentu je v prvom čítaní.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...