Sociálna poisťovňa bola k októbru v pluse vďaka prebytku

BRATISLAVA 7. januára (WEBNOVINY) – Výdavky Sociálnej poisťovne (SP) za január až október minulého roka prekročili jej príjmy o 133,6 mil. eur. Vďaka prebytku z roku 2011 v sume 556,9 mil. eur však poisťovňa mala ku koncu októbra vlaňajška na účte k dispozícii 423,3 mil. eur.

Išlo však o 51,9 mil. eur menej, ako poisťovňa plánovala. „Dôvodom je takmer o 255 miliónov eur nižší transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,“ uvádza sa v správe o hospodárení poisťovne za január až október 2012. V júli, septembri a októbri minulého roka totiž poisťovňa nedostala zo štátneho rozpočtu plánovaných 148,3 mil. eur.

V júli jej na účet neprišli žiadne peniaze, v septembri dostala len 100 mil. eur a v októbri transfer zo štátneho rozpočtu predstavoval 90 mil. eur. Ako upozorňuje poisťovňa, tieto peniaze sú určené na krytie deficitu vzniknutého v dôsledku zavedenia druhého piliera a ako finančná výpomoc z dôvodu platobnej neschopnosti základného fondu starobného poistenia.

Celkové príjmy poisťovne pritom boli za desať mesiacov vlaňajška oproti plánu nižšie o 142,1 mil. eur, keď dosiahli 5,21 mld. eur. Z dlžného poistného poisťovňa zinkasovala 200,7 mil. eur, čo bolo v porovnaní s plánom o 79,1 mil. eur viac. Od ekonomicky aktívnych osôb poisťovňa dostala takmer 3,58 mld. eur, čím sa plánovaná suma prekročila o 23,1 mil. eur. Na sankciách Sociálna poisťovňa vybrala takmer 14 mil. eur. V porovnaní s plánom na január až október minulého roka išlo o 10,3 mil. eur viac.

Výdavky Sociálnej poisťovne za desať mesiacov minulého roka predstavovali takmer 5,35 mld. eur. Boli tak o 60 mil. eur nižšie, ako predpokladal rozpočet na rok 2012. Oproti plánu sa lepšie vyvíjal najmä fond starobného poistenia, z ktorého sa vyplácajú najmä starobné a predčasné starobné dôchodky. Výdavky tohto fondu dosiahli 3,96 mld. eur namiesto očakávaných 4 mld. eur.

Pričinil sa o to najmä nižší počet priznávaných predčasných starobných dôchodkov, ako aj ich nižšia výška oproti tomu, ako predpokladal minuloročný rozpočet poisťovne. Naopak tomu bolo vo fonde nemocenského poistenia. Jeho výdavky za desať mesiacov vlaňajška boli na úrovni 356,7 mil. eur, čo bolo v porovnaní s plánom takmer o 5,6 mil. eur viac. Plánované výdavky prekročil aj fond poistenia v nezamestnanosti, a to o 3,5 mil. eur, keď z toho fondu vyplatila poisťovňa dávky v nezamestnanosti v sume 145,6 mil. eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...