Sociálna poisťovňa hlási za prvý polrok prebytok 31 miliónov

24.7.2012

BRATISLAVA 24. júla (WEBNOVINY) – Sociálna poisťovňa (SP) hospodárila v prvom polroku tohto roka s bilančným rozdielom 30,82 mil. eur, čo je o 123,7 mil. eur lepší bilančný rozdiel, ako sa predpokladalo v časovom rozpise. "Celkový bilančný rozdiel Sociálnej poisťovne k 30. júnu 2012, vrátane zostatku z minulých rokov, bol vo výške 587,70 mil. eur, čo je lepší výsledok hospodárenia o 154,03 mil. eur oproti rozpisu na dané obdobie," informuje poisťovňa. Skutočné príjmy poisťovne, bez prevodu z minulých rokov, dosiahli ku koncu júna 3,246 mld. eur, čo v porovnaní s rozpisom na január až jún 2012 predstavuje plnenie na 102,83 %. "V príjmoch je zahrnutých 890 mil. eur zo štátneho rozpočtu na krytie deficitu základného fondu starobného poistenia," dodáva poisťovňa. Celkové výdavky SP za hodnotené obdobie boli na úrovni 3,215 mld. eur, čo je 98,94 % predpokladaných výdavkov na dané obdobie. Použitie finančných prostriedkov správneho fondu za obdobie január až jún 2012 bolo vo výške 52,4 mil. eur, čo znamená plnenie polročného rozpočtu na 90,87 %. SP zaznamenala počas prvých šiestich mesiacov tohto roka o 100 mil. eur lepší výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako v rovnakom období vlaňajška. V porovnaní s rozpisom rozpočtu na január až jún 2012 je pritom výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa poisťovne lepší o 84,12 mil. eur. Celková úspešnosť výberu poistného Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až jún tohto roka bola 96,6 %. Pohľadávky evidované SP ku koncu polroka dosiahli výšku 661,58 mil. eur a oproti koncu vlaňajška vzrástli o 97,82 mil. eur. "V náraste sa prejavuje najmä opätovné zvyšovanie dlhu zdravotníckych zariadení a zhoršená situácia v platbách začiatkom roka. Nárast pohľadávok na neuhradenom poistnom evidovaných voči zdravotníckym zariadeniam k 30. júnu 2012 predstavuje 19,69 mil. eur oproti stavu k 31. decembru 2011," uvádza SP.