Sociálna poisťovňa už neeviduje členov volebných komisií

BRATISLAVA 4. októbra (WEBNOVINY) – Členov volebných komisií a zapisovateľov netreba prihlasovať do registra poistencov v Sociálnej poisťovni a ani za nich platiť poistné.

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávnych krajov na to upozorňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

„S účinnosťou od 1. januára 2013 nemajú podľa novely zákona o dani z príjmov postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia aj napriek tomu, že sú v právnom vzťahu, ktorý im zakladá právo na odmenu za výkon funkcie,“ uviedol.

Ako ďalej uvádza Višváder, týka sa to predsedu, člena, zapisovateľa komisie a sčítacieho komisára nielen pre voľby do samosprávnych krajov, ale aj pre referendum. „To znamená, že osoby, ktoré budú 9. novembra 2013, prípadne v druhom kole volieb 23. novembra 2013 zastávať vo volebných komisiách uvedené funkcie, netreba prihlasovať do registra poistencov v Sociálnej poisťovni,“ tvrdí hovorca poisťovne.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...