Sociálna poisťovňa varuje, podvodníci za ňu pýtali peniaze

BRATISLAVA 16. apríla (WEBNOVINY) – Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje na prípady neoprávneného vymáhania pohľadávok osobami, ktoré sa vydávali za jej zamestnancov.

Podľa hovorcu SP Petra Višvádera zaznamenali v uplynulom období viacero takýchto prípadov. „Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že nedoplatky od poistencov nikdy nevymáha osobne, napríklad formou vyslaného zamestnanca na adresu poistenca,“ prízvukuje Višváder.

Všetci tí, ktorí majú pochybnosti či už o dlžnej sume, o pravosti rozhodnutia, penále, alebo pokuty majú kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne alebo jej pobočku.

Višváder upozorňuje, že ak niekto nezaplatí odvody včas či v riadnej výške, pobočka SP mu zašle do vlastných rúk Rozhodnutie o predpísaní poistného, v ktorom mu oznámi dlžnú sumu.

Po doručení plynie lehota 15 dní, počas ktorej je poistenec povinný svoju dlžnú čiastku uhradiť. „Ak si zásielku neprevezme, podľa zákona tretí deň od uloženia na pošte sa zásielka považuje za doručenú a začína plynúť 15-dňová lehota na zaplatenie dlhu,“ spresňuje hovorca SP.

Poistenec má na uhradenie svojho dlhu niekoľko možností. Buď tak urobí bezhotovostným prevodom na účet pobočky Sociálnej poisťovne, poštovou poukážkou alebo v hotovosti avšak len v pokladnici pobočky SP.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...