Sociálna poisťovňa vyplatila vlani menej garančných dávok

BRATISLAVA 2. júna (WEBNOVINY) – Sociálna poisťovňa (SP) v minulom roku vyplácala garančnú dávku v priemere za mesiac 440 zamestnancom.

V porovnaní s rokom 2011 ide o pokles o 93 zamestnancov. Priemerná výška garančnej dávky za vlaňajšok dosiahla 1 265 eur, čo je oproti roku 2011 nárast o 178 eur.

Poisťovňa vlani na výplatu garančných dávok vynaložila takmer 6,7 mil. eur, čo bolo medziročne menej o 0,2 mil. eur. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a fyzická osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...