Sociálnej poisťovni sa nenapĺňajú plánované príjmy z odvodov

20.10.2013

BRATISLAVA 20. októbra (WEBNOVINY) – Sociálna poisťovňa (SP) by mala v tomto roku dostať od ekonomicky aktívnych osôb na bežnom poistnom o 88,2 mil. eur menej, ako predpokladala vo svojom rozpočte na tento rok.

Vyplýva to z návrhu rozpočtu poisťovne na rok 2014, ktorý obsahuje aj očakávané výsledky hospodárenia poisťovne v tomto roku. O vyše 1,8 mil. eur by mala poisťovňa v porovnaní s plánom na tento rok získať z dlžného poistného.

„V očakávanej skutočnosti príjmov z dlžného poistného je zapracované plánované oddlženie zdravotníckych zariadení vo výške 9 mil. eur,“ uvádza poisťovňa. Príjmy poisťovne zo sankcií by však v tomto roku mali predstavovať takmer 15 mil. eur, čo má byť v porovnaní s rozpočtom viac o 10,5 mil. eur.

Výdavky poisťovne by v tomto roku mali byť oproti schválenému rozpočtu nižšie o 16,7 mil. eur. Fond nemocenského poistenia by mal mať oproti plánu nižšie výdavky o 29,4 mil. eur. Ako uvádza poisťovňa, dôvodom je najmä nižší priemerný mesačný počet prípadov vyplatených dávok oproti údajom zapracovaným v rozpočte na rok 2013.

Výdavky fondu invalidného poistenia by mali byť v porovnaní s rozpočtovanou sumou nižšie o 24,5 mil. eur, a to pre nižší počet a nižšiu priemernú výšku novopriznávaných dôchodkov a vyšší počet zaniknutých dôchodkov, ako sa predpokladalo v rozpočte. Vo fonde starobného poistenia by však mali byť tohtoročné výdavky oproti plánu vyššie o 25,3 mil. eur, pre vyššiu priemernú výšku priznávaných starobných dôchodkov a nižší počet zaniknutých dôchodkov. O 9,5 mil. eur by mali byť vyššie výdavky vo fonde poistenia v nezamestnanosti. Dôvodom je vyššia priemerná výška dávky na jedného poberateľa oproti skutočnosti roku 2012 a rozpočtu na rok 2013.