S&P potvrdila hodnotenie slovenského bankového sektora

BRATISLAVA 9. augusta (WEBNOVINY) – Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s (S&P) informovala, že hodnotenie rizikovosti bankového sektora – BICRA (Banking Industry Country Risk Assessment) pre Slovenskú republiku sa podľa inovovanej metodológie nemení a Slovenská republika ostáva v skupine „4“.

Nové kritériá umožňujú ohodnotiť a porovnať globálne bankové systémy. BICRA hodnotí bankový systém krajiny na základe jeho silných a slabých stránok v porovnaní s ostatnými štátmi na stupnici od prvej, najsilnejšej skupiny, po desiatu, najslabšiu.

Spolu so SR sú v skupine „4“ krajiny ako Česká republika, Taliansko, Malajzia, Izrael a Katar. V slovenskej ekonomike existuje podľa S&P stredné riziko ekonomickej odolnosti, ekonomických nerovnováh ako aj stredná miera úverového rizika. Odvetvie je podporované zahraničným vlastníctvom bánk a členstvom v eurozóne.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...