Španielske banky budú potrebovať ďalšie miliardy eur

22.5.2012

LONDÝN 22. mája (WEBNOVINY) – Španielske banky by mohli potrebovať ďalších 76 mld. na pokrytie strát z úverov. Uvádza sa to v stanovisku Inštitútu pre medzinárodné financie (IIF).

Straty španielskych bánk z úverov sa tak pohybujú v intervale od 218 mld. eur do 260 mld. eur.

„Množstvo faktorov ukazuje, že straty by sa mohli pohybovať okolo hornej hranice,“ informovali predstavitelia IIF. Veľké množstvo z týchto strát pochádza podľa predpokladov z portfólia hypotekárnych úverov regionálnych sporiteľní, takzvaných „cajas“.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov v španielskych bankách vzrástol v marci na najvyššiu úroveň od augusta 1994.

Z údajov, ktoré zverejnila tamojšia centrálna banka, vyplýva, že objem nesplácaných úverov predstavoval v treťom mesiaci tohto roka 148 mld. eur, čiže 8,37 % z celkových úverov. Zvýšil sa tak z úrovne 8,3 % vo februári. Španielska centrálna banka považuje úver za nesplácaný vtedy, keď dlžník nezaplatí splátku za tri posledné mesiace.