Spoločnej európskej mene dôveruje viac ako 70% Slovákov

16.3.2012

BRATISLAVA 16. marca (WEBNOVINY) – Väčšina Slovákov dôveruje euru a Európskej únii, a to aj napriek skeptickým informáciám, ktoré sa v ostatnom čase čoraz častejšie objavujú v tejto súvislosti v médiách. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vo februári tohto roku uskutočnila agentúra TNS Slovakia na reprezentatívnej vzorke 977 respondentov starších ako 15 rokov. Z prieskumu vyplynulo, že euru dôverujú takmer tri štvrtiny, konkrétne 71,4 %, obyvateľov Slovenska. Desatina opýtaných sa pritom vyjadrila, že euru dôveruje úplne. Zvyšná štvrtina opýtaných euru nedôveruje. „Euru nedôverujú prekvapivo skôr mladí ľudia (do 30 rokov), ženy a obyvatelia menších obcí (do 1 000 obyvateľov),“ informuje TNS.

Voči Európskej únii prejavuje svoju dôveru 65 % respondentov. Naopak, tretina Slovákov Európskej únii nedôveruje. „Medzi tými, ktorí Európskej únii nedôverujú, sú predovšetkým mladí ľudia (do 30 rokov), ženy, obyvatelia malých obcí (do 1000 obyvateľov), ďalej študenti a bezdetní respondenti a tiež ľudia, ktorí sa vôbec nezaujímajú o ekonomické a finančné témy,“ uvádza TNS v správe z prieskumu.

Väčšina respondentov sa v prieskume taktiež vyjadrila, že zavedenie eura prinieslo Slovensku oveľa väčší úžitok ako škodu. Necelé dve pätiny, alebo 37 % opýtaných, si naopak myslia, že euro prinieslo skôr škodu ako úžitok. Medzi skeptikov a teda tých, ktorí si myslia, že euro prinieslo oveľa väčšiu škodu ako úžitok, patria opäť mladí ľudia, ženy a respondenti, ktorí nečítajú mienkotvornú a finančnú tlač.

Spomedzi tých, ktorí euru dôverujú menej, až dve tretiny neurobili pre prípad pádu eura žiadne opatrenia. „Medzi takýchto respondentov patria skôr ľudia vo veku 40 – 65 rokov, ženy a respondenti nezaujímajúci sa o ekonomické alebo finančné témy,“ uvádza TNS. Takmer pätina respondentov sa v prieskume vyjadrila, že pre prípad pádu eura nakúpila nehnuteľnosť alebo iný pozemok. Boli to skôr vysokoškolsky vzdelaní ľudia, podnikatelia, respondenti zaujímajúci sa o ekonomické a finančné témy a tí, ktorí čítajú finančnú a mienkotvornú tlač. Taktiež tí, ktorí majú plat vyšší ako 1 000 eur a tiež respondenti, ktorí majú deti. Prekvapujúcim zistením je podľa TNS aj skutočnosť, že len minimum Slovákov, konkrétne 1,4 % opýtaných, vie presne vymenovať krajiny eurozóny. Správny počet, a to 17 krajín eurozóny, určilo v prieskume 5 % obyvateľov Slovenska.

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 977 respondentov je reprezentatívna z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila vo februári 2012. Agentúra TNS Slovakia vznikla začiatkom roka 2011 spojením agentúr TNS SK a TNS AISA Slovakia. Skupina TNS patrí do siete Kantar Group.