Spoločnosť Henkel je odhodlaná dosiahnuť ciele pre rok 2012

BRATISLAVA 19. novembra (WBN/PR) – Tržby spoločnosti Henkel za deväť mesiacov roku 2012 dosiahli 12,508 mld. eur, čo predstavuje nárast o 6,0% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Organické tržby v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 tiež výrazne vzrástli o 3,7 percenta. Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 17,3 percenta z 1,528 mld. eur na 1,791 mld. eur. Upravená EBIT marža sa zvýšila o 1,4 percentuálneho bodu na 14,3 percent. Upravený zisk na prioritnú akciu (EPS) sa zvýšil z 2,37 eur na 2,83 eur.

„Napriek tomu, že sa trhové prostredie v treťom štvrťroku 2012 zhoršilo, spoločnosť Henkel naďalej dosahuje dobrý výkon a kľúčové finančné ukazovatele zaznamenávajú rekordné hodnoty. Dosiahli sme rast zisku vo všetkých obchodných divíziách a podarilo sa nám tiež podstatne zvýšiť EBIT maržu – zaznamenať historické maximum. Náš výkon podmieňuje jasný záväzok a vzťah k strategickým prioritám. Ideme za svojím cieľom a predsavzali sme si dosiahnuť ciele na fiškálny rok 2012,“ povedal Kasper Rorsted, predseda predstavenstva spoločnosti Henkel.

„Očakávame, že volatilita a neistota na trhoch pretrvá. Budeme sa týmto podmienkam prispôsobovať a ďalej zlepšovať svoje procesy a štruktúry,“ dodal Rorsted.

Tržby spoločnosti Henkel v priebehu prvých deviatich mesiacov roku 2012 dosiahli 12,508 mld. eur, čo je výrazný 6 percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Organické tržby po očistení vplyvu kurzových rozdielov, akvizícií a divestmentov tiež výrazne vzrástli o 3,7 percenta. Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 17,3 percenta z 1,528 mld. Eur na 1,791 mld. eur, pričom k uvedenému zlepšeniu významne prispeli všetky tri divízie spoločnosti. Upravená EBIT marža sa zvýšila z 12,9 percenta na 14,3 percenta. Čistý zisk za 9 mesiacov stúpol o 20,5 percenta z 1,044 mld. eur na 1,258 mld. eur. Upravený zisk na prioritnú akciu (ESP) sa zvýšil z 2,73 eura na 2,83 eura.

Vývoj v jednotlivých divíziách v 3. štvrťroku 2012
Divízia Pracie a čistiace prostriedky naďalej dosahovala rast tržieb a výnosov aj v 3. kvartáli, pričom všetky kľúčové finančné ukazovatele presiahli hodnoty za 3. štvrťrok roku 2011. Nominálne tržby vzrástli o 7,6 percenta na 1, 194 mld. eur v porovnaní s 1,110 mld. eur v predchádzajúcom kvartáli. Tržby organicky vzrástli o 4,6 percenta. Upravený prevádzkový zisk podstatne vzrástol o 11,3 percenta na 173 mil. eur.

Divízia Beauty Care ďalej pokračovala v trende rastu zisku aj v 3. kvartáli 2012. Nominálne tržby celkovo dosiahli 908 mil. eur, čo je o 5,6 percenta viac než 860 mil. eur dosiahnutých v rovnakom kvartáli predchádzajúceho roka. Organické tržby vzrástli o 3,3 percenta. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 8,6 percent na 133 mil. eur.

Tržby divízie Lepidlá a technológie za obdobie 3. štvrťroka 2012 taktiež rástli. Nominálne tržby vzrástli o 6,6 percenta na 2, 153 mld. eur, pričom organický rast dosiahol 1,0 percenta. Upravený prevádzkový zisk opäť podstatne vzrástol o 18,3 percenta na 345 mil. eur.

Prognóza tržieb a ziskov na rok 2012
Spoločnosť Henkel naďalej očakáva organický rast tržieb 3 až 5 percent za celý fiškálny rok 2012. Henkel nepochybuje, že udrží pozitívny rast vo svojich divíziách spotrebného tovaru, pričom sa očakáva, že organické tržby dosiahnu rast na spodnej hranici jednocifernej stupnice. Spoločnosť Henkel v prípade divízie Lepidlá technológie očakáva nárast organických tržieb v strednej časti jednocifernej stupnice. Spoločnosť Henkel potvrdila svoju prognózu pre upravenú EBIT maržu vo výške 14 percent (2011: 13,0 percenta). V hlásení za 2. kvartál spoločnosť Henkel spresnila svoju prognózu rastu upraveného zisku na prioritnú akciu (údaj za rok 2011: 3,14 eur) a odvtedy zrevidovala očakávania na približne 15 percent (predchádzajúci údaj bol minimálne 10 percent).

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...