Spoločný trh s elektrinou môže začať fungovať po dovolenkách

19.4.2012

BRATISLAVA 19. apríla (WEBNOVINY) – Česko-slovensko-maďarský projekt spájania trhov s elektrinou, tzv. Market Coupling, napreduje.

“Dosiahli sme dôležité výsledky v rámci projektu, akými sú rozhodnutie o zabezpečení spoločných funkcií prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prebiehajúca implementácia modulu, prijatie možnosti záporných cien na maďarskom trhu, úspešný vývoj v oblasti IT a ďalšie diskusie so zainteresovanými rumunskými stranami,“ informoval slovenský prevádzkovateľ elektrizačnej prenosovej sústavy, spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.).

Riadiaca skupina, ktorá má implementáciu celého projektu na starosti, očakáva, že česko-slovensko-maďarský projekt Market Coupling by mohol začať po skončení sezóny letných dovoleniek.

“Analyzujeme možnosť spustenia projektu hneď po skončení sezóny letných dovoleniek, jednak na základe žiadosti účastníkov trhu na poskytnutie dostatočného času na prípravu účastníkov trhu, a tiež aby sa predišlo spusteniu projektu v sezóne. Účastníci trhu budú informovaní o podrobnom časovom pláne zavádzania na plánovaných seminároch,“ dodal slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy.

Projekt Market Coupling by mal prispieť k vyššej likvidite trhu s elektrinou medzi Slovenskom, Maďarskou republikou (MR) a Českou republikou (ČR).

Obchodníkom s elektrinou by mala vďaka tomuto projektu odpadnúť potreba rezervovať si a nakupovať cezhraničné prenosové kapacity medzi krajinami. Medzi Slovenskom a Českom funguje Market Coupling už od roku 2009. Organizátormi projektu sú prevádzkovatelia prenosových sústav a energetické regulačné úrady v jednotlivých krajinách.