Spotreba elektriny a plynu bude na Slovensku stagnovať

BRATISLAVA 23. augusta (WEBNOVINY) – Ministerstvo hospodárstva SR nemá pre výrobcov či dodávateľov elektriny na Slovensku veľmi dobré správy.

Podľa ministerstva sa dá totiž na základe spotreby elektriny počas prvých štyroch mesiacov tohto roku predpokladať, že v tomto roku bude jej spotreba stagnovať.

V ďalších rokoch by mala spotreba elektriny na Slovensku medziročne len mierne rásť, a to o približne 1,2 % až do roku 2018.

V minulom roku sa na Slovensku spotrebovalo viac ako 28,7 tisíc gigawatthodín elektriny. V medziročnom porovnaní to predstavovalo pokles o 76 gigawatthodín. “Najväčším problémom prognózy je odhad ekonomického vývoja v najbližších rokoch v dôsledku nejasných predstáv o východiskách zo súčasnej ekonomickej krízy,“ dodalo vo svojej správe ministerstvo.

Na Slovensku by sa však malo z roka na rok vyrobiť viac elektriny. V tomto roku by mali energetické zdroje na Slovensku vyrobiť celkovo 29 terawatthodín elektriny. V budúcom roku by to malo byť 29,8 terawatthodín. V roku 2018 by sa malo podľa prognóz ministerstva vyrobiť necelých 40 terawatthodín elektriny. “Budúci vývoj výroby môže byť ovplyvnený rozhodnutím vlastníkov a prevádzkovateľov niektorých významných výrobných zdrojov o ukončení prevádzky z titulu zmeny trhových a regulačných podmienok,“ upozornil rezort hospodárstva. Objem výroby elektriny bol vlani 28,4 tisíc gigawatthodín, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje nárast o 258 gigawatthodín.

Dôvod na radosť nebudú mať ani dodávatelia zemného plynu. Ministerstvo totiž aj pri tejto komodite prognózuje stagnáciu spotreby. “Pre najbližšie obdobie v horizonte troch až piatich rokov sa očakáva skôr stagnácia spotreby plynu predovšetkým s prihliadnutím na celosvetový ekonomický vývoj,“ uviedol v správe rezort hospodárstva, podľa ktorého výšku spotreby plynu negatívne ovplyvňuje napríklad aj zatepľovanie budov, či dostupnosť alternatívnych palív. Podľa prognóz by tak mala dosiahnuť spotreba plynu na Slovensku v tomto roku 5,2 mld. metrov kubických, čo je úroveň minulého roka. V roku 2015 odhaduje ministerstvo spotrebu na úrovni 5,7 mld. metrov kubických a v roku 2020 v objeme 6 mld. metrov kubických plynu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...