SPP dodáva elektrinu už aj domácnostiam

13.9.2012

BRATISLAVA 13. septembra (WBN/PR) – Tradičný dodávateľ plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) pokračuje v nastúpenom trende stať sa skutočným multikomoditným dodávateľom. Po tom, ako od apríla tohto roka začal s fyzickou dodávkou elektriny pre malé a stredné firmy, od septembra spúšťa svoju jesennú kampaň s ponukou elektriny pre segment Domácnosti. Hlavnou konkurenčnou výhodou elektriny od SPP je cena – elektrinu pre domácnosti ponúka až s 8 % zľavou na 6 mesiacov oproti tradičným dodávateľom v danom regióne. Celková úspora nákladov na elektrinu tak dosahuje až 5 % v prvom roku. Rozšírením ponuky elektriny na najpočetnejší segment Domácností sa SPP stáva popredným dodávateľom energií s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý ponúka obe komodity – plyn aj elektrinu – všetkým segmentom zákazníkov.

„Slovenský trh s plynom aj elektrinou je dnes reálne otvorený a konkurencia vládne v oboch komoditách vo všetkých segmentoch. Kombinácia ceny a kvality, férovosť ponuky, serióznosť pri jednaní a ľahká dostupnosť viedli k tomu, že SPP je pre spotrebiteľov aj naďalej voľbou číslo jeden na trhu s plynom. Z týchto predpokladov vychádzame aj pri rozširovaní našich aktivít v oblasti predaja elektriny, kde, verím, túto dobrú pozíciu SPP naplno zužitkujeme,“ povedal riaditeľ divízie obchodu SPP, Dušan Randuška.

V oblasti predaja plynu si SPP z pohľadu uzatvorených kontraktov upevnil pre rok 2012 pozíciu kľúčového dodávateľa plynu na slovenskom trhu s očakávaným celkovým podielom na trhu 70 %.

V neregulovaných segmentoch veľkých odberateľov a firemných zákazníkov sa SPP podarilo dobre zareagovať na zmenenú situáciu na trhu a ponúknuť konkurencieschopnú ponuku z pohľadu ceny aj kvality. Zaujímavá situácia je v stále regulovanom segmente domácností. Po tom, ako podľa údajov SPP zmenilo dodávateľa plynu v roku 2011 približne 100 000 zákazníkov, v tomto roku sa počet zmien každý štvrťrok spomaľuje (pozn. z dôvodu zmeny legislatívy od 1. 9. 2012, podľa ktorej je možné zmeniť dodávateľa na začiatku každého kalendárneho mesiaca, bude možné presné dáta zverejniť až po vyhodnotení celého roka). Súčasne s týmto vývojom, medzičasom SPP zaznamenal návrat takmer 20 000 zákazníkov, ktorí sa rozhodli odstúpiť od zmluvy s novým dodávateľom v zákonnej lehote a obnoviť svoj zmluvný vzťah s SPP. To sčasti potvrdzuje výsledky prieskumu portálu www.energia.sk, ktoré hovoria o tom, že férový prístup a dobrá skúsenosť s dodávateľom môžu byť rovnako dôležitými kritériami pri rozhodovaní spotrebiteľov o dodávateľovi energií ako cena.

Skúsenosti z obchodu s plynom chce SPP využiť aj pri predaji elektriny. SPP je tu v úplne inej pozícii ako v plyne. V elektrine je alternatívnym dodávateľom a reaguje ňou na európske trendy aj hlasy spotrebiteľov, ktorí čoraz viac hľadajú možnosti, ako dostať dodávku oboch energií pod jednu strechu. SPP má pre komerčne úspešný predaj elektriny všetky predpoklady: má 1,3 milióna zákazníkov v segmente Domácnosti v plyne, dlhoročné skúsenosti a vybudované predajné a obslužné kanály z obchodu s plynom; ako multikomoditný dodávateľ oboch komodít je pre zákazníkov dostupný po celom Slovensku a vieme postaviť cenovo mimoriadne výhodnú ponuku.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. (49 %), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ.