Spracovatelia uvítali Národný program využitia dreva

BRATISLAVA 23. augusta (WEBNOVINY) – Zväz spracovateľov dreva (ZSD) uvítal Národný program využitia dreva na Slovensku, ktorý vláda schválila v stredu.

„Z pohľadu domácich spracovateľov dreva však bude teraz dôležitá aplikácia všetkých zámerov a téz národného programu, aby drevospracujúci a nábytkársky priemysel na Slovensku mohol naplno rozvinúť svoj potenciál,“ uviedol generálny sekretár zväzu Peter Zemaník.

Podľa Zemaníka je prvým krokom na dosiahnutie spravodlivého rozdelenia guľatiny pre domácich spracovateľov vytvorenie ratingu spracovateľských firiem, na základe ktorého budú Lesy SR môcť objektívne obchodovať nie s priekupníckymi, ale spracovateľskými subjektmi.

„ZSD SR už navrhol niekoľko kritérií posudzovania, pričom dôležitými faktormi je napríklad počet zamestnancov firmy a suma pridanej hodnoty vyrobených produktov v domácich podmienkach,“ uzavrel Zemaník.

Základnou myšlienkou vládneho materiálu je stanovenie východísk surovinových možností pre spracovateľov dreva, podľa ktorých si spracovatelia budú môcť naplánovať svoje kapacity a rozvojové programy tak, aby využili všetky domáce zdroje v plnom rozsahu.

„Ide predovšetkým o to, aby sa drevo vyťažené na Slovensku nemuselo vyvážať bez navýšenia pridanej hodnoty do zahraničia, aby sa spracovalo na Slovensku, pričom by sa udržali, resp. vytvorili pracovné miesta u spracovateľov dreva, v nábytkárskom priemysle, energetike a ďalších kooperujúcich odvetviach,“ tvrdí ministerstvo pôdohospodárstva.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...