SSE – dodávateľ poslednej inštancie chráni svojich klientov

14.8.2012

BRATISLAVA 14. augusta (WBN/PR) – Úlohou a zodpovednosťou dodávateľa poslednej inštancie je zabezpečiť elektrickú energiu pre zákazníka v prípade, ak jeho riadny dodávateľ nie je schopný dodať elektrickú energiu alebo stratí možnosť využívať služby distribučnej spoločnosti. Vzhľadom na platobnú neschopnosť jedného z dodávateľov elektriny a informáciách od distribučnej spoločnosti, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., prevzala SSE od 1. júla 2012 úlohu dodávateľa poslednej inštancie. Aj napriek tomu, že išlo o úplne novú situáciu, ktorá sa vyskytla prvýkrát v histórii, zákazníci mali od SSE zaistenú plynulú dodávku elektrickej energie. Dodávka poslednej inštancie je prechodné obdobie, ktoré má chrániť zákazníkov, ktorí sa do takejto situácie nedostanú vlastnou vinou.

Tento náhradný spôsob dodávky elektrickej energie je zabezpečovaný na základe právnych predpisov po dobu 3 mesiacov, počas ktorých si približne 350 zainteresovaných zákazníkov musí zvoliť nového dodávateľa elektrickej energie. Spoločnosť SSE sa snaží o intenzívnu komunikáciu so zákazníkmi, ktorí si do 30. 9. 2012 musia vybrať dodávateľa elektriny spomedzi dodávateľov s platnou licenciou.

Zákazníci, ktorí majú otázky nás môžu kontaktovať prostredníctvom špeciálnej telefonickej linky: 0850 123 888.

SSE má záujem preskúmať možné prípady nespokojnosti z dôvodu vzniknutej situácie. Zároveň je pripravená s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví spolupracovať na príprave potrebných analýz a neustále vyvíjame snahu o stretnutie a vzájomnú komunikáciu.

Stredoslovenská energetika dodáva energiu pre život a podnikanie pre takmer 712 000 zákazníkov. Našim domácim trhom je stredné Slovensko, kde pôsobíme už viac ako 85 rokov. Budovaním nových pripojení, investovaním a podporou celospoločenských záujmov prispievame k ďalšiemu ekonomickému rozvoju nášho regiónu a životnej úrovne našich spoluobčanov. Stredoslovenská energetika, a. s., je členom skupiny Electricité de France.