SSE zabezpečí elektrinu zákazníkom spoločnosti Vaša Energia

BRATISLAVA 7. marca (WBN/PR) – Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) začína od 7. 3. 2013 dodávať elektrinu odberateľom spoločnosti Vaša Energia, s. r. o. Dodávka poslednej inštancie začína na základe oznámenia od spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D), nakoľko spoločnosť Vaša Energia, s. r. o., stratila spôsobilosť dodávať elektrinu do odberných miest svojich odberateľov. Všetkým dotknutým zákazníkom bude zabezpečená plynulá dodávka elektriny zo strany SSE, ako dodávateľa poslednej inštancie, v zmysle platnej legislatívy.

SSE si začala plniť svoje povinnosti ako dodávateľ poslednej inštancie v súlade s platnou legislatívou, na základe oznámenia od prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE-D. Dôvodom je, že dodávateľ Vaša Energia, s. r. o., stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do odberných miest svojich odberateľov, nakoľko nemá uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorú s týmto subjektom ku dňu 6. 3. 2013 ukončila spoločnosť OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). „Našou prioritou je, aby sa situácia čo najmenej dotkla samotných zákazníkov a zabezpečiť plynulú dodávku elektriny „, povedal Olaf Kipp, člen predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa pre obchod v SSE.

Dodávka elektriny do predmetných odberných miest bude bez prerušenia pokračovať aj v ďalšom období. V súlade so zákonom o energetike je dodávateľ poslednej inštancie povinný dodávať elektrinu do daného odberného miesta najviac po dobu 3 m e s i a c o v od okamihu prechodu odberného miesta do režimu dodávky poslednej inštancie, čiže od 7. 3. 2013 od 00:00 hod. do 6. 6. 2013 do 24:00 hod. V tomto termíne by si zákazník mal vybrať svojho nového dodávateľa elektriny.

SSE bude informovať dotknutých zákazníkov zmieneného dodávateľa prostredníctvom listu. Ten bude obsahovať všetky potrebné pokyny a podmienky, vrátane preddavkov za dodávku elektrickej energie počas nasledujúcich troch mesiacov, ktorá bude zabezpečená zo strany SSE.

V prípade otázok súvisiacich s obdobím dodávky poslednej inštancie, nás môžu dotknutí zákazníci kontaktovať prostredníctvom špeciálnej zákazníckej linky 0850 123 888, ktorú sme pre tento účel vytvorili.

Stredoslovenská energetika, a. s., pôsobí na trhu už takmer 90 rokov a dodáva energie vyše 700 000 zákazníkom. Sme členom skupiny Electricité de France (EDF), jednej z najväčších energetických spoločností v Európe. Okrem dodávky elektriny a plynu ponúkame komplexné riešenia pre zvyšovanie energetickej efektívnosti, optimalizáciu spotreby a manažment energií. Naše služby neustále zdokonaľujeme, modernizujeme a prispôsobujeme meniacim sa potrebám zákazníkov.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...