Stále viac Slovákov odoberá plyn načierno, ohrozujú všetkých

BRATISLAVA 7. augusta (WEBNOVINY) – Na Slovensku rastú z roka na rok v domácnostiach neoprávnené odbery zemného plynu.

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa spoločnosti SPP-distribúcia Ivana Zelizňáková, medziročne ide o približne 15-percentný nárast.

Firma v minulom roku odhalila viac ako 1 700 neoprávnených odberov plynu, pričom rok predtým to bolo necelých 1 500.

V prvom polroku tohto roka sa počet neoprávnených odberov plynu v slovenských domácnostiach pohybuje na úrovni niečo vyše 1 100.

Finančné straty i ohrozenie siete

Distribučná plynárenská spoločnosť nevedela kvantifikovať objem neoprávnených odberov plynu v eurách. “Sú to neporovnateľné objemy, pretože za roky 2011 a 2012 sa počítali podľa iných pravidiel na základe zmeny legislatívy. Z tohto dôvodu ich nebudeme uvádzať,“ podotkla Zelizňáková.

SPP – distribúcia eviduje vyše 1,5 milióna odberných miest. To znamená, že vyše 99 % odberných miest riadne platí za svoj spotrebovaný plyn. “Hoci v kontexte celkového počtu odberných miest sa môže zdať počet neoprávnených odberov veľmi nízky, pre našu spoločnosť neoprávnené odbery znamenajú veľké straty a najmä obrovské riziko pre bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie plynu a celej distribučnej siete,“ upozornila Zelizňáková.

Podnik nechcel špekulovať o dôvodoch, ktoré vedú domácnosti k neoprávneným odberom zemného plynu. “Veľakrát však za tým stojí snaha odberateľa “optimalizovať“ svoje výdavky za plyn, ale občas aj neznalosť povinností odberateľa, napríklad povinnosť pustiť nás k nášmu zariadeniu,“ doplnila Zelizňáková. Na neoprávnených odberoch sa podieľajú podľa nej všetky typy domácností a ide o rôzne druhy neoprávnených odberov.

Neoprávnení odberatelia budú identifikovaní

Domácnosti, ktoré sa rozhodnú pre neoprávnený odber plynu, nemajú veľkú nádej, aby neboli pri tejto protizákonnej činnosti odhalené. “Na odhalenie neoprávnených odberov plynu používame rôzne nástroje. Vykonávame napríklad rozsiahle analýzy na základe poklesov spotrieb a nárastov strát v príslušných úsekoch distribučnej siete, s následnými kontrolami odberných miest,“ dodala Zelizňáková.

Domácnosti sa neubránia ani v prípade, že by nechceli pustiť pracovníkov SPP-distribúcia k plynomerom. “Plynomer je majetkom spoločnosti SPP – distribúcia. Každý odberateľ plynu má v zmysle zákona o energetike povinnosť umožniť prístup k meradlu. Ak odberateľ neumožní prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k meradlu, dochádza k porušeniu zákona o energetike, pričom dôsledkom takéhoto konania môže byť uloženie pokuty a prípadne tiež kvalifikovanie odberu na danom odbernom mieste ako neoprávneného odberu plynu,“ upozornila na záver Zelizňáková.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...