Standard & Poor’s potvrdila ratingy Česka a Estónska

24.1.2014

BRATISLAVA 24. januára (WEBNOVINY) – Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s Ratings Services potvrdila dlhodobý rating Českej republiky v zahraničnej a domácej mene na stupni AA. Zároveň tiež krajine potvrdila krátkodobý rating na stupni A-1+. Ratingom pridelila stabilný výhľad.

Nízka úroveň inflácie

Rating na súčasnej úrovni podľa agentúry odzrkadľuje stabilné inštitúcie krajiny a obozretné riadenie ekonomiky, čo sa odzrkadľuje v jej nízkej úrovni úverov v zahraničných menách.

Agentúra ďalej pozitívne hodnotí vkladmi financovaný bankový sektor a nezávislú centrálnu banku, ktorá drží infláciu na nízkej úrovni. Negatívne na ratingy vplýva slabší výkon ekonomiky, nižší hrubý domáci produkt na obyvateľa v porovnaní s inými krajinami s ratingom na rovnakom stupni a tiež politické nezhody, ktoré bránia efektívnosti a predvídateľnosti politických rozhodnutí.

Obozretné financie Estónska

Agentúra Standard & Poor’s tiež potvrdila dlhodobý a krátkodobý rating v zahraničnej a domácej mene Estónska na stupni AA-/A-1+ so stabilným výhľadom. Rating podporuje stabilné politické prostredie, obozretné vládne financie a vysoko adaptabilná ekonomika, uvádza ratingová agentúra. Negatívne na rating vplývajú relatívne mierne príjmy v porovnaní s inými krajinami EÚ.

V minulom roku estónska ekonomika vzrástla o mierne viac než 1 %, čo spôsobil slabý výkon exportu a tiež iba mierny rast investícií v súkromnom sektore. Spotrebu však podporil rast miezd, zamestnanosti a oživenie cien aktív.