Standard & Poor’s potvrdila ratingy Lotyšska a Malty

BRATISLAVA 19. júla (WEBNOVINY) – Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s (S&P ) potvrdila rating dlhodobých záväzkov Lotyšska na stupni BBB+ a rating krátkodobých záväzkov v zahraničnej a domácej mene na stupni A-2.

Výhľad ratingov je stabilný. Vstup Lotyšska do eurozóny by mal mať podľa agentúry pozitívny vplyv na úverové bonitu krajiny, a to zmiernením devízových rizík a vďaka prístupu k likvidite Európskej centrálnej banky (ECB). Ministri hospodárstva a financií Európskej únie dali 9. júla Lotyšsku zelenú na vstup do eurozóny.

Konverzia lotyšskej meny na euro tiež podľa agentúry S&P eliminuje nesúlad mien zakotvený v bankovom systéme krajiny. Napríklad väčšina úverov je už v eurách, zatiaľ čo príjmy a vklady sú v lotyšských latsoch, uvádza ratingová agentúra.

Členstvom v Európskej menovej únii získa Lotyšsko lepší prístup k širšiemu, značne rozvinutému kapitálovému trhu denominovanému v eurách. Avšak agentúra verí, že monetárnu politiku ECB budú ovplyvňovať podmienky vo väčších ekonomikách eurozóny, než v menší ako je Lotyšsko.

Lotyšská ekonomika bola počas posledných dvoch rokov jednou z najrýchlejšie rastúcich v EÚ. Reálny rast hrubého domáceho produktu (HDP) prevyšoval 5 % ročne. Aj napriek tomu je však podľa odhadu HDP na obyvateľa najnižší v EÚ, a to na úrovni 15 tis. USD.

V posledných rokoch krajina zamedzila rastu verejného dlhu a vláda sa zaviazala k fiškálnej konsolidácii. Čistý vládny dlh tak v rokoch 2010 až 2012 dosahoval v priemere 33 % HDP a S&P očakáva jeho pokles počas nasledujúceho roka až dvoch pod 30 %.

Agentúra Standard & Poor’s zároveň potvrdila ratingy dlhodobých a krátkodobých záväzkov Malty na stupni BBB+/A-2. Výhľad dlhodobého ratingu je stabilný. Rating na tomto stupni podľa agentúry podporuje relatívne dobrá efektivita tamojšej vlády a inštitúcií a prosperujúca ekonomika.

Negatívne na rating však vplývajú značná dlhová záťaž a vonkajšie nerovnováhy. Agentúra oceňuje pokrok novej vlády pri reformnom programe. Snaží sa pokročiť s dlho odkladanými problémami, ako reforma energetického sektora, zdravotníctva a dôchodkového systému. Aj napriek silnému mandátu, však bude implementácia týchto reforiem pravdepodobne náročná, uvádza agentúra vo svojom stanovisku.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...