Standard & Poor’s potvrdila úverovú spoľahlivosť ČR

BRATISLAVA 28. júla (WEBNOVINY) – Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s v piatok potvrdila hodnotenie úverovej spoľahlivosti Českej republiky.

Rating dlhodobých a krátkodobých záväzkov českej vlády v zahraničnej mene agentúra potvrdila na úrovni AA-/A-1+. Zároveň potvrdila rating dlhodobých a krátkodobých záväzkov vlády ČR v domácej mene na úrovni AA/A-1+.

Výhľad ratingov zostáva stabilný. Ratingy Českej republiky odzrkadľujú názor Standard & Poor’s, že otvorená česká ekonomika má reálne vyhliadky rastu a krajina sa môže opierať o rozvinuté inštitúcie, ktoré uľahčujú výkon hospodárskej politiky.

Agentúra ďalej ako prednosti českej ekonomiky uviedla nízku úroveň zahraničných dlhov, minimálnu mieru úverov v cudzej mene, bankový sektor financovaný z vkladov, ako aj nezávislú centrálnu banku, ktorá dokázala udržať infláciu na nízkej úrovni. Výmenný kurz českej koruny zase vláde umožňuje rýchlo reagovať na externé šoky.

Česká ekonomika vykázala šesť kvartálov poklesu v rade, jej vyhliadky sú však podľa S&P dobré, hoci roztrieštená politická scéna brzdí štrukturálne reformy. Tento rok sa hrubý domáci produkt (HDP) ČR pravdepodobne zmenší o 0,7 %, v rokoch 2014 až 2016 by však už mal rásť priemerným ročným tempom 1,9 %, tvrdí ratingová agentúra.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...