Standard & Poor’s reviduje ratingy španielskych bánk

8.8.2012

BRATISLAVA 8. augusta (WEBNOVINY) – Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s začala proces revízie dlhodobého ratingu španielskej banky Banco Popular Espanol, ktorý je úrovni BB+, s možnosťou jeho zníženia.

Agentúra však banke potvrdila krátkodobý rating na stupni B. S&P zároveň pokračuje v revízii dlhodobého ratingu banky Bankia (BB+), dlhodobého ratingu jej materskej spoločnosti Banco Financiero y de Ahorros (B+) a dlhodobého a krátkodobého ratingu Ibercaja Banco (BBB-/A-3) s možnosťou ich zníženia.

Agentúra potvrdila krátkodobé ratingy bánk Bankia a Banco Financiero y de Ahorros na stupni B. Agentúra uviedla, že hodnotenie úverovej spoľahlivosti týchto bánk by mohla zhoršiť, ak dospeje k názoru, že vlastné opatrenia bánk alebo vládna podpora v krátkodobom horizonte nie sú dostatočné na zlepšenie ich samostatných úverových profilov.

„Ak dospejeme k záveru, že samostatné úverové profily po opatreniach bánk alebo prijatej vládnej podpore, budú na úrovni, ktorú máme teraz v ratingoch zahrnutú, tieto ratingy by sme mohli potvrdiť,“ uviedla Standard & Poor’s.

Hodnotenie úverovej spoľahlivosti Španielska agentúra S&P začiatkom augusta potvrdila na úrovni BBB+/A-2 a ponechala mu negatívny výhľad. Potvrdenie hodnotenia odôvodnila tým, že krajina sa zaviazala realizovať ekonomické a rozpočtové reformy. Agentúra konštatovala, že výhľad hodnotenia úverovej spoľahlivosti Madridu by mohla zmeniť na stabilný, ak vláda bude úspešná pri kontrole verejných financií a ak sa zrealizuje program podpory zo strany eurozóny.