Stanovisko spoločnosti JESS k analýze INESS – Atómová hrozba

4.12.2013

BRATISLAVA 4. decembra (WBN/PR) – V súvislosti so zverejnením analýzy inštitútu INESS, pod názvom „Atómová hrozba“ vyzýva Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (JESS) ku korektnej diskusii na tému nového jadrového zdroja. V otázke prípravy projektu nového jadrového zdroja (NJZ) považujeme za nevyhnutné, aby sa akékoľvek diskusie, štúdie a analýzy niesli v pragmatickej rovine, nie na vlne hypotetických špekulácií a domnienok.

Uvedená analýza neberie do úvahy predpokladaný vývoj na slovenskom energetickom trhu v rozmedzí nasledujúcich 15 až 20 rokov. Projekt nového jadrového zdroja je nevyhnutne vnímať v dlhodobom kontexte, nie z pohľadu „tu a teraz“. V súvislosti s potrebou výstavby NJZ na Slovensku je nutné uvedomiť si obmedzenú životnosť existujúcich zdrojov na výrobu elektrickej energie, ktoré môžeme aktuálne využívať. Ich postupné nahrádzanie nie je jednoduché, je časovo nesmierne náročné a pri rozhodovaní musí Slovensko vziať do úvahy fakt, že ak chce ostať energeticky nezávislé, pre krajinu neexistuje relevantná náhrada jadrovej energie. Slovensko nemá tak veľký potenciál na rozvoj obnoviteľných zdrojov, ktorý by dokázal v budúcnosti pokryť všetky jeho potreby.

Samotná analýza si tiež protirečí, keď na jednej strane jej autori hovoria o „mimoriadne rizikovom ekonomickom projekte“, na strane druhej sami pripúšťajú, že „Jadrové elektrárne sú špecifické tým, že sú spomedzi energetických zdrojov najnáročnejšie na vstupný kapitál a najmenej náročné na následné variabilné náklady.“ Ako ďalej dodávajú: „Na začiatku sú potrebné teda obrovské výdavky na postavenie elektrárne. Počas jej činnosti výdavky na palivo a údržbu sú oveľa nižšie.“

Ak vezmeme do úvahy životnosť jadrových elektrární na úrovni 60 rokov, jadrová energia z dlhodobého hľadiska patrí medzi najlacnejšie zdroje elektrickej energie, čo nemôžu poprieť ani autori analýzy.

Analýza účelovo vyhodnocuje otázku rastu spotreby a cien elektrickej energie, na ktoré sa rovnako musíme pozerať z dlhodobého pohľadu, v horizonte nasledujúcich 15 až 20 rokov. Pri prognózovaní týchto údajov je potrebné vziať do úvahy aj výpadok niektorých aktuálnych zdrojov energie, ktorým po roku 2025 skončí životnosť. Túto, ako aj ďalšie skutočnosti, autori nezohľadnili pri príprave analýzy.

Zástupcovia spoločnosti JESS sú pripravení kedykoľvek otvorene diskutovať na tému potreby nového jadrového zdroja, ako aj na témy týkajúce sa budúcnosti jadrovej energie na Slovensku. Jeden z najväčších projektov v histórií Slovenska si však zaslúži korektnú, odbornú a faktickú prezentáciu názorov všetkých dotknutých strán.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.