Štát bude poľnohospodárom škrtať neoprávnené platby

BRATISLAVA 14. augusta (WEBNOVINY) – Umelé vytváranie podmienok pre poskytnutie podpory sa už poľnohospodárom nemusí vyplatiť.

Vláda totiž na stredajšom rokovaní schválila návrh nariadenia o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV), ktorým chce znížiť a vylúčiť platby vyplývajúce z nezrovnalostí zavinených úmyselným konaním.

„Umelým vytvorením podmienok sa v zmysle platnej legislatívy rozumie také konanie žiadateľa, ktorý vyvíja aktívnu činnosť smerujúcu k účelovému vytvoreniu alebo predstieraniu splnenia podmienok, ktoré sú motivované úmyslom získať výhodu, ktorá je v rozpore s cieľmi daného režimu poskytovania podpôr v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 až 2013,“ uvádza MPRV.

Agrorezort definuje úmyselné konanie ako deklarovanie údajov o plochách, počte zvierat a iných podmienkach oprávnenosti na platbu s vedomím žiadateľa, že nie je schopný predmetné podmienky dodržať.

Ak sa pri kontrole zistí, že farmár deklarované podmienky nedodržal, alebo pozmenil potvrdenia, certifikáty, či rozhodnutia orgánov príslušných na ich vydanie na účely získania podpory, príde o podporu resp. jej časť. Ministerstvo predloženie návrhu zdôvodňuje skúsenosťami z praxe, podľa ktorých sa niektorí žiadatelia snažili k podporám dostať neoprávnene. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. septembra 2013.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...