Štát chce vyvlastňovať pozemky pod diaľnicami a cestami

BRATISLAVA 29. septembra (WEBNOVINY) – Štát chce vo verejnom záujme vyvlastňovať pozemky pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami, ktoré sú už v prevádzke, ale ich správcovia sa doteraz nedohodli s vlastníkmi pozemkov o ich odkúpení.

Navrhuje to poslanec Igor Choma zo Smeru-SD v novele zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady SR.

Majetkovoprávne by tak mali byť vysporiadané aj pozemky pod diaľnicami a cestami, kde nie je možné s ich vlastníkmi dosiahnuť dohodu.

Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. novembra tohto roka.

Niektorí ľudia špekulujú

Poslanec Martin Fecko z OĽaNO mal pripomienky k tomu, že ide o poslanecký návrh novely cestného zákona a nie vládny.

Podľa neho by mal návrh prejsť riadnym pripomienkovým konaním. „Predaj a kúpa musí mať prednosť pred vyvlastnením, hoci všetko padá na cene. Vyvlastňovacích konaní by malo byť čo najmenej,“ povedal Fecko.

Predkladateľ novely Igor Choma zdôvodnil svoj návrh tým, že je potrebný čím skôr pre výstavbu diaľnic a nie je rozsiahly. „Ústava garantuje, za akých podmienok môže byť vyvlastnenie pozemku a jednou z podmienok je primeraná náhrada,“ uviedol Choma.

Niektorí ľudia podľa neho špekulujú a nechcú sa za žiadnu cenu dohodnúť o podmienkach odkúpenia pozemkov.

Zdĺhavý proces majetkovoprávneho vysporiadania

Cieľom novely cestného zákona je podľa návrhu zefektívniť a zjednodušiť proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod pozemnými komunikáciami, ktorý je vzhľadom na rozdrobenosť pozemkov na Slovensku veľmi zdĺhavý.

Návrh vychádza z identifikácie konkrétnych problémov vlastníkov a správcov pozemných komunikácií pri príprave líniových stavieb. Vyvlastňovacie konania v prípade diaľnic, ciest a miestnych komunikácií, pod ktorými pozemky nie sú majetkovoprávne vysporiadané, sa začnú na návrh vlastníkov diaľnic a ciest.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Slovenská správa ciest, resp. ministerstvo dopravy, samosprávne kraje, obce a mestá môžu o vyvlastnenie požiadať najneskôr 31. decembra 2020.

Pre zjednodušenie a urýchlenie majetkovoprávnej prípravy stavieb je zároveň potrebné novelizovať zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...