Štát hospodári s viac ako dvojmiliardovým deficitom

2.7.2012

BRATISLAVA 2. júla (WEBNOVINY) – Schodok štátneho rozpočtu sa v júni prehĺbil na 2,326 mld. eur. Oproti predchádzajúcemu mesiacu tak stúpol o takmer 170 mil. eur, medziročne bol vyšší až o vyše 47 %.

Ku koncu prvého polroka tak úroveň deficitu štátneho rozpočtu dosiahla 63,3 % celoročne rozpočtovanej výšky. Vyplýva to z údajov zverejnených Ministerstvom financií SR.

Za horším vývojom bilancie štátneho rozpočtu naďalej stojí pomalší výber príjmov.

Celkové príjmy štátneho rozpočtu totiž ku koncu júna medziročne klesli o 4,3 % na 5,248 mld. eur, čo predstavovalo 38,5 % celoročne plánovanej výšky.

Celkové výdavky pritom oproti prvému polroku vlaňajška stúpli o 7,3 % na 7,573 mld. eur, čo bolo 43,8 % celoročného rozpočtu.

Štát vybral menej na daniach

Daňové príjmy, ktoré tvoria gro celkových príjmov štátneho rozpočtu, medziročne poklesli o 1,8 % na 4,04 mld. eur.

Vo výbere zaostávala predovšetkým daň z pridanej hodnoty, pri ktorej sa vybralo 2,017 mld. eur, čo bolo o 9,3 % menej ako v rovnakom období minulého roka.

Pri spotrebných daniach sa výber medziročne takmer nezmenil, keď poklesol o 0,1 % na 949,5 mil. eur.

Pozitívnejší vývoj rezort financií eviduje pri dani z príjmov právnických osôb, ktorej výber v prvom polroku vzrástol o 8,6 % na 898,9 mil. eur. Príjem zo zrážkovej dane vzrástol o 21,2 % na 95,8 mil. eur.

Pri dani z príjmov fyzických osôb, ktorá v rámci fiškálnej decentralizácie smeruje takmer celá do rozpočtov samospráv, rezort financií ku koncu júna evidoval kladných 52,4 mil. eur. Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu medziročne stúpli o 4,4 % na 356,2 mil. eur.

Rovnako ako v predchádzajúcich mesiacoch zaostávajú aj príjmy štátu z grantov a transferov a v rámci nich predovšetkým príjmy z rozpočtu Európskej únie. Celkovo boli totiž príjmy z grantov a transferov medziročne nižšie o 17,2 % na úrovni 851,8 mil. eur a z toho príjmy z rozpočtu únie klesli o 17,5 % na 1,017 mld. eur.

Výdavky sa zvýšili

Na strane výdavkov bežné výdavky, ktoré smerujú predovšetkým na zabezpečenie fungovania štátnych organizácií a mzdy ich pracovníkov, stúpli o 10,1 % na 6,893 mld. eur.

Kapitálové výdavky naopak klesli o 15,2 % na 680,1 mil. eur.

Parlament vlani schválil tohtoročný rozpočet s deficitom 4,6 % HDP.

Pôvodný plán počítal s razantnejšou konsolidáciou až k úrovni 3,8 % výkonu ekonomiky, avšak tieto plány narazili na prehlbujúcu sa finančnú a hospodársku krízu a tiež na pád vlády Ivety Radičovej.

Podľa súčasného ministra financií Petra Kažimíra však aj dosiahnutie schodku na úrovni 4,6 % si bude vyžadovať dodatočné opatrenia.

Podľa schváleného rozpočtu by však štát mal v tomto roku hospodáriť s rozpočtovanými výdavkami na úrovni 17,3 mld. eur a celkové príjmy sa rozpočtujú na 13,6 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu by mal prevýšiť 3,6 mld. eur.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.