Štát môže zarobiť na odvodoch do jadrového fondu

28.9.2012

BRATISLAVA 28. septembra (WEBNOVINY) – Štát môže na povinnom odvode do jadrového fondu, ktorý slúži na likvidáciu jadra, zarobiť.

Vláda totiž schválila novelu zákon o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi látkami. Po novom má prostriedky na likvidáciu jadra spravovať rezort hospodárstva, ktorý ich bude mesačne prevádzať na účet Národného jadrového fondu.

Na konci roka však ministerstvo vykoná bilanciu dovozu a vývozu elektriny spotrebovanej na Slovensku za uplynulý rok. Štátny rozpočet bude bohatší, ak bude za príslušný rok prevažovať dovoz elektriny na Slovensko.

“V prípade prevažujúceho dovozu elektriny sa zníži suma prevádzaných finančných prostriedkov vyzbieraných z odvodov od prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav z rozpočtovej kapitoly ministerstva na účet Národného jadrového fondu (NJF) o alikvotnú čiastku. Táto suma zostane v štátnom rozpočte,“ vysvetlil rezort hospodárstva.

Účinnosť novela nadobudne začiatkom roka

Navrhovanou právnou úpravou chce ministerstvo vyriešiť výhrady Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž Európskej komisie o zlučiteľnosti. Generálnemu riaditeľstvu sa okrem iného nepozdávalo, že Slovensko vyberá odvody na likvidáciu jadra aj z dovezenej elektriny.

Podľa európskej inštitúcie môže ísť pri súčasnom spôsobe výberu odvodu o nepovolenú štátnu pomoc. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť začiatkom budúceho roka.

Štát si prilepší už začiatkom roka

Štátna kasa by si však mala prilepšiť už začiatkom tohto roka. V novele zákona o jadrovom fonde totiž ministerstvo hospodárstva počíta s dočasným riešením. Podľa neho sa nový spôsob odvodu prostriedkov na likvidáciu jadra uplatní aj na tento a predchádzajúci rok.

“Zo sumy vybratej na účet Národného jadrového fondu za roky 2011 a 2012 bude odpočítaná suma, ktorá tvorí súčin efektívnej sadzby odvodu a salda elektriny za príslušný rok. Táto suma bude do konca marca budúceho roka prevedená z účtu Národného jadrového fondu do štátneho rozpočtu,“ uviedol rezort hospodárstva.

Štátnemu rozpočtu by to malo priniesť finančné prostriedky, keďže v minulom roku sa na Slovensku vyrobilo o 727 gigawatthodín menej elektriny, ako spotrebovalo. V tomto roku by sa už malo podľa odhadov rezortu hospodárstva na Slovensku vyprodukovať toľko elektriny, koľko sa aj spotrebuje.

Národný jadrový fond

Národný jadrový fond, ktorý vznikol v roku 2006, spravuje finančné prostriedky určené na vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi látkami. Účelom jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky vyzbierané od prevádzkovateľov jadrových zariadení, ako aj od samotných spotrebiteľov elektrickej energie.

Tí platia za likvidáciu jadra v koncových cenách elektriny. Národný jadrový fond tieto prostriedky poskytuje na riešenie tzv. historického dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky z dôvodu neakumulovania finančných zdrojov na záverečnú časť jadrovej energetiky.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.