Štát na daniach za rozpočtom zaostal o takmer deväť percent

11.11.2012

BRATISLAVA 11. novembra (WEBNOVINY) – Daňové príjmy štátu dosiahli ku koncu októbra tohto roka 7,018 mld. eur a naplnili alikvotnú časť rozpočtu na 91,3 %. Za rozpočtovanou výškou tak zaostali o 8,7 %. Z celoročne rozpočtovaných daňových príjmov tak štát do rozpočtu získal za desať mesiacov 76 %.

V rámci nedaňových príjmov štát podľa údajov Finančného riaditeľstva SR získal 226,8 mil. eur a celkové príjmy tak dosiahli 7,245 mld. eur, čo predstavovalo naplnenie alikvotnej časti rozpočtu na 94,2 %.

Z daní z príjmov, ziskov a kapitálového majetku získal štát do rozpočtu 1,738 mld. eur, čo predstavovalo 92,2-percentné plnenie očakávanej úrovne príjmov. Z domácich daní na tovary a služby štátny rozpočet získal 5,236 mld. eur a očakávané príjmy sa tak naplnili na 91,3 %. O viac ako 25 mil. eur si rozpočet polepšil vďaka daniam z medzinárodného obchodu a transakcií.

V rámci domácich daní na tovary a služby vybral štát za desať mesiacov na dani z pridanej hodnoty (DPH) 3,606 mld. eur, čo predstavovalo 89,8 % očakávanej výšky. Príjem štátneho rozpočtu zo spotrebných daní dosiahol ku koncu októbra 1,63 mld. eur. Alikvotnú časť rozpočtu tak spotrebné dane naplnili na 94,8 %.

Daňové príjmy štátu v tomto roku mali podľa štátneho rozpočtu dosiahnuť 9,228 mld. eur. Celkové príjmy rozpočtu boli naplánované na 13,6 mld. eur a výdavky na úrovni 17,3 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu by tak mal prevýšiť 3,675 mld. eur.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.