Štát postavenie pri predaji podielov nezneužije

BRATISLAVA 27. novembra (WEBNOVINY) – Štát nebude môcť zneužívať svoje postavenie pri predaji podielov v pozemkových spoločenstvách a prednostne ponúknuť tento podiel jednému z podielnikov.

Týmto tvrdením reagoval minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek na utorňajšiu kritiku pripravovanej novely zákona o pozemkových spoločenstvách zo strany Zsolta Simona (Most-Híd).

Simon zastáva názor, že novela umožní niektorému z podielnikov dostať sa prednostnou kúpou veľkého podielu štátu k väčšinovému podielu v spoločenstve a rozhodovať tak o nakladaní s majetkom bez ostatných. „To nefunguje tak, že by si štát vybral tretiu osobu, najprv musí osloviť ostatných spoločníkov v spoločenstve,“ reagoval Jahnátek.

Simon pripravovanému vládnemu návrhu zákona vyčítal aj to, že neupravuje výšku splátky za desaťročné obdobie, počas ktorého môže kupec pôdu zakúpenú od štátu splácať. V prípade lesných pozemkov by tak podľa neho mohol kupujúci v prvých rokoch platiť len minimálnu čiastku, pričom by pozemok generoval stabilné príjmy.

Ku koncu splátkového obdobia, by však podľa Simona mohol majiteľ pozemku odmietnuť splatiť nehnuteľnosť, ktorá by sa tak následne vrátila pod správu Slovenského pozemkového fondu, avšak už by nemusela mať takú hodnotu ako pred jej predajom.

Jahnátek jeho tvrdenia odmieta s tým, že na ťažbu dreva sa vzťahujú 10-ročné hospodárske plány, ktoré zabezpečujú rovnomerné rozloženie ťažby. „Nepoznám prípad, že by sa napríklad zrýchlila ťažba v nejakom roku a potom by sa zredukovala v inom roku,“ dodal Jahnátek.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...