Štát sa vzdal nedobytných miliónov, zníži svoje aktíva

19.12.2012

BRATISLAVA 19. decembra (WEBNOVINY) – Štátne finančné aktíva sa znížia o vyše 7 mil. eur.

Dôvodom je odpísanie nedobytných pohľadávok štátu voči subjektom, ktoré zanikli a tiež subjektom, pri ktorých už boli vyčerpané všetky možnosti efektívneho vymáhania pohľadávok. Vláda preto schválila návrh na zníženie stavu dubióznych pohľadávok v účtovníctve štátu v sume 7,4 mil. eur, čím sa zreálni stav štátnych finančných aktív.

V prípade pohľadávok voči neexistujúcim dlžníkom ide o sumu 611,4 tis. eur. Ide o pohľadávky voči dlžníkom, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. „V týchto prípadoch už neexistujú žiadne možnosti vymáhania pohľadávok a sú splnené podmienky pre ich zánik,“ konštatuje v návrhu rezort financií.

Celkovo ide o šesť pohľadávok voči trom dlžníkom. Najvyššia z nich, v sume 378,7 tis. eur, je voči štátnemu podniku ZŤS Prakovce. Ostatné tvoria pohľadávky voči firmám ASBO, s.r.o., ZTS Nova, a.s. a K & S Management, s.r.o.

Dlh i z čias bývalej federácie

Pohľadávky po vyčerpaní možností efektívneho vymáhania eviduje rezort financií voči štyrom subjektom. Ich celková suma je 6,7 mil. eur.

Medzi nimi je aj 3,2-miliónová pohľadávka voči Správe štátnych hmotných rezerv SR, ktorá vznikla ešte v roku 1991 Správe federálnych hmotných rezerv ČSFR voči viacerým organizáciám z titulu intervenčných nákupov obilia.

„V roku 1993 na základe delimitačných protokolov z delenia federácie mali byť zaúčtované ako pohľadávky Správy štátnych hmotných rezerv SR, čo však nebolo vykonané. S ohľadom na dlhý časový odstup nie je reálne získanie nových právne relevantných dokumentov o vzniku týchto pohľadávok, ani vymáhanie voči dlžníkom zo strany Správy štátnych hmotných rezerv SR z dôvodu ich premlčania,“ uvádza sa v návrhu rezortu financií.

Ďalšie nedobytné milióny na Považí

Okrem pohľadávky voči Správe štátnych hmotných rezerv SR sú v tejto skupine aj pohľadávky voči spoločnostiam Lom cementáreň vápenka Werk 7, s.r.o, TSZ kameňopriemyslu, a.s. a ZŤS Dubnica nad Váhom, a.s. v celkovej sume 3,5 mil. eur. Tieto neboli podľa ministerstva financií v rokoch 1999 až 2011 z dôvodu nedostatočnej dokumentácie uplatnené v konkurznom konaní.

„Ich dodatočné uplatnenie nie je možné a iná forma vymáhania nie je vzhľadom na prebiehajúce konkurzné konanie prípustná,“ dodáva ministerstvo financií.

Ministerstvo financií v súčasnosti eviduje v účtovníctve štátnych finančných aktív pohľadávky z návratných finančných výpomocí, ktoré prešli do správy ministerstva v súvislosti s delením majetku federácie v celkovej sume vyše 19 mil. eur. Časť z nich bola uplatnená a vymáhaná v rámci prebiehajúcich konkurzných konaní voči dlžníkom. Spomínaných 7,4 mil. eur rezort charakterizoval ako dubiózne pohľadávky s nulovou vymožiteľnosťou.