Štát v januári hospodáril s deficitom vyše 62 miliónov eur

1.2.2013

BRATISLAVA 1. februára (WEBNOVINY) – Štát v prvom mesiaci tohto roka skončil hospodárenie s miernym schodkom na úrovni 62,5 mil. eur.

V medziročnom porovnaní to však znamenalo zhoršenie, keďže v januári minulého roka hospodáril štát s prebytkom 97,9 mil. eur. Vyplýva to z údajov zverejnených ministerstvom financií.

Za medziročným zhoršením salda štátneho rozpočtu pritom stál predovšetkým pokles príjmov. Kým v januári minulého roka dosiahli 1,02 mld. eur, v tomto roku to bolo iba 840,2 mil. eur, čo znamenalo pokles o 17,6 %. Celkové výdavky poklesli o 2,1 % na 902,7 mil. eur.

Základom sú daňové príjmy

Základom celkových príjmov rozpočtu sú daňové príjmy. Tie boli v januári medziročne o 18,1 % nižšie, keď dosiahli 800,1 mil. eur.

V rámci nich klesol predovšetkým výber dane z pridanej hodnoty, a to o 27,4 % na 483,7 mil. eur. Mierne nižší, o 3 %, bol aj výber spotrebných daní na úrovni 161,6 mil. eur.

Výber dane z príjmov právnických osôb v prvom mesiaci roka mierne stúpol o 0,5 % na 123,1 mil. eur a zrážkovej dane o 9,9 % na 37,2 mil. eur.

Nedaňové príjmy klesli

Pri dani z príjmov fyzických osôb, ktorá v rámci fiškálnej decentralizácie smeruje takmer celá do rozpočtov samospráv, rezort financií ku koncu januára evidoval záporných 7,9 mil. eur.

Nedaňové príjmy štátu v januári medziročne klesli o 14,6 % na 35,3 mil. eur. Pri grantoch a transferoch evidoval rezort financií medziročný nárast až o takmer 260 %. Spôsobené to je však tým, že zo začiatku roka sa pri tejto položke evidujú len minimálne sumy.

Na spomínaný 260-percentný nárast tak postačili príjmy na úrovni 4,8 mil. eur. Vyše 4 mil. eur z tejto sumy pritom tvorili príjmy z rozpočtu Európskej únie.

Deficit dosiahne tri miliardy

Z celkových výdavkov tvorili ku koncu januára bežné výdavky, ktoré smerujú predovšetkým na zabezpečenie fungovania štátnych organizácií a mzdy ich pracovníkov, 874,9 mil. eur.

Medziročne tak boli nižšie o 4,4 %. Kapitálové výdavky v prvom mesiaci roka dosiahli 27,8 mil. eur. V medziročnom porovnaní to síce znamenalo nárast o takmer 340 %, vyčerpané však bolo len na necelé 1 % z celoročného plánu.

Podľa schváleného rozpočtu by štát mal v tomto roku hospodáriť s rozpočtovanými výdavkami na úrovni 17,002 mld. eur a celkové príjmy sa rozpočtujú na 13,916 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu by mal dosiahnuť 3,085 mld. eur.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.