Štát vyplatil tento rok nezamestnaným viac peňazí

27.7.2012

BRATISLAVA 27. júla (WEBNOVINY) – Sociálna poisťovňa (SP) vyplácala za prvý polrok tohto roka dávku v nezamestnanosti priemerne mesačne 43,9 tisíc osobám.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka išlo o nárast o 0,8 tisíc osôb.

V samotnom júni tohto roka pritom dávku v nezamestnanosti dostalo 42,8 tisíc ľudí, čo je oproti máju menej o 169 osôb. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

V júni sa naopak mierne znížil počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Kým ku koncu mája vyplácali úrady práce a sociálnych vecí tieto dávky 184,2 tis. osobám, koncom júna ich počet klesol na 183,1 tisíca.

V medziročnom porovnaní poberalo sociálne dávky na konci minulého mesiaca o 4,1 tis. osôb menej.

Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny na konci júna celkovo odkázaných 358,3 tis. osôb, čo je 6,62 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol minulý mesiac už tradične v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava. V okrese Revúca išlo o 9,5 tis. ľudí, čo tvorí 23,56 % z počtu obyvateľov tohto okresu. Okres Rimavská Sobota vykázal ku koncu júna tohto roka 18,4 tis. ľudí odkázaných na sociálne dávky. Išlo o 22,26 % z celkového počtu obyvateľov tohto okresu.

V okrese Rožňava bolo 19,54 % ľudí, ktorí žili zo sociálnych dávok, čo zodpovedá takmer 12,1 tis. sociálne odkázaným osobám. Najmenej sociálne odkázaných ľudí je tradične v bratislavských okresoch. Na konci júna bolo v piatich bratislavských okresoch na dávky v hmotnej núdzi odkázaných od 0,56 % po 0,99 % ich obyvateľov.