Štát vyráža do boja s nezamestnanosťou, ide nalievať peniaze

BRATISLAVA 27. februára (WEBNOVINY) – Vláda by mala v stredu rokovať o zmene vládneho nariadenia, ktorým sa stanovuje maximálna intenzita a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti na Slovensku.

Rezort hospodárstva navrhuje upraviť maximálnu intenzitu investičnej pomoci a jej výšku podľa formy investičnej pomoci diferencovane.

„Táto diferenciácia umožní poskytnúť vyššie percento pomoci odvetviam hospodárstva s vysokou pridanou hodnotou, ktorých rozvoj je prioritným záujmom Slovenskej republiky,“ tvrdí ministerstvo.

Naopak, obmedziť sa má pomoc pre odvetvia hospodárstva, ktoré sú z hľadiska tvorby pridanej hodnoty a hospodárskeho rozvoja Slovenska menej atraktívne.

„Zachováva sa princíp poskytovania vyššej miery investičnej pomoci investičným zámerom v menej rozvinutých regiónoch,“ uvádza ministerstvo.

Maximálnu výšku investičnej pomoci, ktorú umožňujú pravidlá upravujúce poskytovanie investičnej pomoci, navrhuje ministerstvo hospodárstva poskytovať iba v okresoch, kde priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je vyššia ako 150 % priemernej miery nezamestnanosti na Slovensku.

„V okresoch, kde je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti nižšia ako priemer nezamestnanosti v Slovenskej republike, sa pre investičné zámery spadajúce do odvetví priemyselnej výroby a cestovného ruchu nebude poskytovať investičná pomoc formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta,“ uvádza rezort.

Investičná pomoc formou dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa má poskytovať pre investičné zámery v oblasti technologických centier vo všetkých okresoch a pre investičné zámery v priemyselnej výrobe, cestovom ruch v okresoch, kde priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je vyššia ako 125 % priemernej miery nezamestnanosti na Slovensku.

Prehľad ekonomických bodov rokovania kabinetu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky
Predkladá: minister hospodárstva

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...