Štát zavrie kohútik, časti poistencom prestane platiť odvody

30.11.2012

BRATISLAVA 30. novembra (WEBNOVINY) – Štát od začiatku budúceho roka prestane platiť poistné na zdravotné poistenie za časť svojich poistencov.

Pôjde o pracujúcich dôchodcov, študentov, či ženy poberajúce rodičovský príspevok, ktorých ročný vymeriavací základ presiahne 15-násobok sumy životného minima, čo je pre budúci rok 2 918,7 eura.

Štát tak už ďalej nebude platiť zdravotné odvody za tých svojich pracujúcich poistencov, ktorých mesačný vymeriavací základ z ich zárobkovej činnosti bude vyšší ako 243,2 eura. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú vo štvrtok schválil parlament. V súčasnosti štát platí poistné na zdravotné poistenie za svojich poistencov aj vtedy, ak tieto osoby majú príjem zo zárobkovej činnosti. Dochádza tak k súbežnému plateniu zdravotných odvodov pracujúcim poistencom štátu aj zároveň aj štátom.

Poistencov čaká zmena

Stanovenej hranici vymeriavaciemu základu 243,2 eura zodpovedá pri 14-percentnej sadzbe poistné vo výške 34 eur. Ide o približne rovnaké poistné, aké má v budúcom roku platiť štát za svojich poistencov.

Platba za poistencov štátu má totiž budúci rok tvoriť 4,25 % z priemernej mzdy na Slovensku na úrovni 786 eur, čo je 33,4 eura. Štát tak prestane platiť poistné za tých poistencov, ktorých zdravotný odvod zo zárobkovej činnosti bude vyšší, ako by bol zdravotný odvod štátu.

Schválená novela zákona o zdravotnom poistení zavádza aj vyššie zdravotné odvody z dividend a podielov na zisku obchodných spoločností. Od začiatku budúceho roka sa na príjmy z dividend a podielov na zisku zvýši sadzba na zdravotné poistenie zo súčasných 10 % na 14 %.

Na zdravotné odvody z dividend sa bude vzťahovať vyšší maximálny vymeriavací základ ako na ostatné príjmy. Kým pri ostatných príjmoch bude maximálny ročný vymeriavací základ 60-násobkom priemernej mzdy, pri dividendách bude osobitný maximálny ročný vymeriavací základ na úrovni 120-násobku priemernej mzdy na Slovensku.

Odvody z dividend zrazia pri výplate

Suma vyplatených dividend sa pritom nemá započítavať do celkových príjmov, a preto sa nemôže stať, že by osoba zaplatila zdravotné odvody len z dividend a vyhla sa plateniu odvodov z ostatných príjmov.

Zdravotné odvody z dividend sa budú vyberať formou zrážky pri ich výplate. Preddavok na poistné z dividend bude za osobu, ktorej boli vyplatené dividendy, vypočítavať a odvádzať platiteľ dividend. Tento preddavok bude splatný do dvoch mesiacov odo dňa vyplatenia dividendy.

Podľa navrhovanej úpravy sa na dividendy bude vzťahovať osobitný režim ročného zúčtovania zdravotného poistenia, pričom sa vynímajú zo súčasného režimu tak, aby iné príjmy neznižovali základ pre výpočet odvodov z dividend. V súčasnosti sa z dividend neplatí daň ani sociálne odvody, pričom od roku 2011 sa z nich platia zdravotné odvody vo výške 10 %.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.