Štát získal na daniach občanov takmer sedem miliárd eur

BRATISLAVA 8. októbra (WEBNOVINY) – Daňové príjmy štátu prekročili v priebehu deviatich mesiacov tohto roka 6,49 mld. eur. Štát tak z celoročne rozpočtovaných daňových príjmov vybral 72,88 %.

Nedaňové príjmy za deväť mesiacov tohto roka podľa údajov zverejnených Finančným riaditeľstvom SR presiahli 242 mil. eur. Celkové daňové a nedaňové príjmy štátneho rozpočtu tak predstavovali 6,74 mld. eur.

Z daní z príjmov, ziskov a kapitálového majetku získal štát do rozpočtu za deväť mesiacov 1,77 mld. eur, čo predstavovalo 74,74-percentné plnenie celoročného odhadu. Najväčšiu časť tvorila daň z príjmov právnických osôb s hodnotou 1,54 mld. eur.

Z domácich daní na tovary a služby získal štátny rozpočet 4,7 mld. eur a očakávané príjmy sa naplnili na 72,41 %. Najväčším podielom prispela daň z pridanej hodnoty (DPH), a to na úrovni 3,25 mld. eur. Rozpočtovaný príjem z DPH sa tak naplnil na 72,53 %. Na spotrebných daniach štát vybral 1,46 mld. eur, čím príjmy z týchto daní dosiahli z celoročnej úrovne 72,17 %. O viac ako 20,39 mil. eur si štátny rozpočet prilepšil vďaka daniam z medzinárodného obchodu a transakcií.

Celkové daňové príjmy v tomto roku by podľa schváleného rozpočtu mali dosiahnuť 8,912 mld. eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...