Štatistici znížili vlaňajší prebytok zahraničného obchodu

9.3.2012

Obchodná bilancia v januári s prebytkom

Zahraničný obchod pokračuje v trende z predchádzajúcich rokov a aj na začiatku tohto roka vykázal prebytok. Ako informoval Štatistický úrad SR, podľa predbežných údajov prevýšili vývozy úroveň dovozov v januári o 229,3 mil. eur, čo je medziročne o 10,3 mil. eur nižší prebytok. V decembri pritom zahraničný obchod skončil podľa revidovaných údajov v pluse 71 mil. eur. Januárový prebytok tak bol už trinásty v poradí.

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska v prvom mesiaci tohto roka dosiahol 4,46 mld. eur. V medziročnom porovnaní to znamenalo nárast o 9,5 %. Na druhej strane celkový dovoz tovaru na Slovensko v januári predstavoval 4,23 mld. eur. Medziročne tak objem dovozu stúpol o 10,4 %.

Slovensko sa tak po prevažne deficitných výsledkoch zahraničného obchodu po kríze dostalo k prebytkovej obchodnej bilancii. Za posledné tri roky totiž zahraničný obchod skončil v mesačnom schodku iba štyrikrát a kumulatívne ročné prebytky tak vykazuje už od roku 2009. Rekordný prebytok však slovenská obchodná bilancia vykázala v minulom roku, keď vývozy prevýšili dovozy o vyše 2,4 mld. eur. BRATISLAVA 9. marca (WEBNOVINY) – Zahranično-obchodná bilancia bola v decembri minulého roka podľa upravených údajov Štatistického úradu SR v pluse 71 mil. eur.

Skôr publikované údaje pritom hovorili o aktívnom salde 82,1 mil. eur. Za celých dvanásť mesiacov vykázal zahraničný obchod prebytok 2,44 mld. eur, pričom v skôr publikovaných údajoch úrad informoval o prebytku 2,5 mld. eur.

Najvyššie aktívne saldo malo vlani Slovensko s Rakúskom, a to 2,71 mld. eur. Aktívne saldo s Nemeckom predstavovalo 2,626 mld. eur a Českou republikou 2,29 mld. eur. Na druhej strane, najväčšie pasívne saldo v objeme 4,113 mld. eur vykázalo Slovensko v zahranično-obchodnej činnosti s Ruskou federáciou.

Celkový vývoz tovaru sa v decembri zvýšil medziročne o 6,9 % na 4,325 mld. eur. Celkovo sa zo Slovenska vlani vyviezol tovar za 56,408 mld. eur a medziročne je to zvýšenie o 16,9 %. Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 1,578 mld. eur. Na druhej strane, najviac klesol vývoz monitorov a projektorov, televíznych prijímačov.

Celkový dovoz sa v decembri minulého roka v porovnaní s dvanástym mesiacom 2010 zvýšil o 0,2 % na 4,254 mld. eur. Do Slovenskej republiky sa za celý minulý rok doviezol tovar za 53,966 mld. eur pri medziročnom raste o 13,6 %. Z tovarového hľadiska najviac vzrástol dovoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 1,049 mld. eur. Najviac klesol dovoz častí a súčastí prístrojov na prenos rozhlasového alebo televízneho vysielania o 1,585 mld. eur.