Štátna poisťovňa sa chce zviditeľniť, vysolí za to státisíce

BRATISLAVA 22. júla (WEBNOVINY) – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) začína imidžovú kampaň k získaniu nových poistencov, za ktorú zaplatí do 580 tis. eur.

„Je úplne legitímne právo Všeobecnej zdravotnej poisťovne bojovať o každého nového poistenca,“ uviedol generálny riaditeľ VšZP Marcel Forai. Náklady na reklamnú kampaň podľa neho poisťovňa pokryje zo svojich prevádzkových prostriedkov.

„Je to z prostriedkov z prevádzky, ktoré sa nám podarilo šetriť do júna 2013,“ zdôraznil. Kampaň potrvá do konca septembra tohto roka, kedy je posledný termín na zmenu zdravotnej poisťovne k 1. januáru budúceho roka. Člen predstavenstva VšZP Miroslav Vaďura upozornil na to, že poisťovňa má na tento rok na prevádzkovú činnosť plánovanú sumu 83,5 mil. eur.

„K 31. máju poisťovňa vyčerpala z tohto objemu 30 miliónov, čiže má čerpanie na úrovni 36 percent,“ povedal. Vo vzťahu k vymedzenému objemu prevádzkovej činnosti vykazuje poisťovňa podľa Vaďuru úsporu 4,7 mil. eur.

„Vytvoril sa priestor, ktorý nám umožňuje vo výdavkovej časti zasanovať aj výdavok na mediálnu kampaň,“ povedal. Za jún podľa neho dosiahla VšZP zisk 2,9 mil. eur a za prvý polrok tohto roka bola poisťovňa zisková na úrovni 13,9 mil. eur.

Z VšZP k 1. januáru tohto roka po vlaňajšej prepoisťovacej kampani odišlo do súkromných zdravotných poisťovní 51,5 tisíc poistencov. Zo súkromných zdravotných poisťovní pritom VšZP získala 34,8 tis. nových poistencov. Štátna zdravotná poisťovňa tak zaznamenala k začiatku tohto roka úbytok svojich poistencov o 16,7 tisíc osôb.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...