Štátna rada schválila tretiu zmenu rozpočtu na rok 2013

23.9.2013

BRATISLAVA 23. septembra (WEBNOVINY) – Rada Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na svojom pondelkovom zasadnutí schválila už tretiu zmenu rozpočtu fondu na rok 2013.

Urobila tak na základe vyhodnotenia žiadostí podaných k 5. septembru tohto roka a v záujme uspokojenia čo najväčšieho počtu žiadateľov o podporu.

Ako ďalej informoval hovorca fondu Rastislav Špaňár, na účel Obnova bytovej budovy, o ktorý je podľa neho najväčší záujem a kde je deficit 40 mil. eur, sa presunú finančné prostriedky z účelov, kde ich je prebytok. Celkovo sa presunie 12,5 mil. eur.

Rada ďalej navrhla štvrtú zmenu rozpočtu, ktorú je však podľa Špaňára potrebné schváliť vládou. Ide o presun 11,6 mil. eur na účel Obnova bytovej budovy. Táto suma vznikla podľa neho medzi reálnym a rozpočtovaným zostatkom minulého roka a rozdielom medzi očakávanými a rozpočtovanými príjmami zo splátok istín. „Táto zmena bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet,“ skonštatoval Špaňár v tlačovej správe.

Štátny fond rozvoja bývania zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania. Uskutočňuje sa prevažne poskytovaním dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.