Štátne vlaky meškali v prvom polroku takmer milión minút

BRATISLAVA 9. augusta (WEBNOVINY) – Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), a.s. v prvom polroku tohto roka meškali spolu v 312 247 prípadoch.

Počet meškaní za mesiac dosiahol priemerne 52 041 a za týždeň 12 010.

Celková dĺžka meškaní štátnych vlakov pritom predstavovala 999 127 minút, čiže v prepočte 16 652 hodín, resp. takmer 694 dní.

Samotný štátny vlakový osobný dopravca sa na meškaní vlakov za šesť mesiacov podieľal v 63 766 prípadoch, čo je z celkového počtu 20,42 %.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré prevádzkujú traťové úseky, zapríčinili meškanie v 97 232 prípadoch (31,14 %) a cudzie vplyvy spôsobili meškanie v 151 249 prípadoch (48,44 %). Vyplýva to z informácií o meškaní vlakových spojov v prvej polovici roka, ktoré agentúre SITA poskytla Železničná spoločnosť Slovensko.

„Meškania vlakov majú veľmi rôznorodé príčiny. Analýza meškaní vlakov osobnej dopravy za polrok 2013 ukazuje, že samotná ZSSK sa podieľala na meškaní vlakov len 20 percentami z celkového počtu prípadov,“ informovala hovorkyňa železničnej spoločnosti Jana Morháčová. „To znamená, že len každý piaty prípad meškania vlaku zavinila ZSSK, ostatné prípady sú zavinené ŽSR, alebo majú inú príčinu,“ dodala.

Pokiaľ ide o celkovú dĺžku meškaní vlakov v prvej polovici roka, železničná spoločnosť spôsobila meškania v trvaní 143 381 minút, čo je 14,35 % z celkového omeškaného času. V prepočte to predstavuje takmer 2 390 hodín, resp. okolo sto dní. ŽSR zodpovedali za meškania vlakov v dĺžke 220 438 minút (22,06 %), čo znamená 3 674 hodín, alebo 153 dní. Cudzie vplyvy zapríčinili 635 308 minút meškania (63,59 %), čiže vyše 10 588 hodín, resp. 441

„Z meškaní, čo sú zavinené ZSSK, len tretina prípadov je zavinených problémami s technikou vozňov a rušňov. Sú to rôzne vážnejšie technické poruchy a v rámci toho môže byť aj klimatizácia,“ priblížila ďalej Morháčová. Pri dĺžke meškaní vlakov spôsobených prepravcom je podľa nej 61 % vinou technického zlyhania, poruchy či chyby vozňa alebo rušňa. Pre problémy s rušňami vzniklo 21 058 meškaní a s vozňami 1 780, čo je spolu 22 838 prípadov. Predstavuje to 7,31 % z celkových prípadov meškaní vlakov v prvom polroku, resp. 35,82 % v rámci zavinenia železničnej spoločnosti. Podľa dĺžky meškaní rušne zapríčinili oneskorenie v trvaní 72 533 minút a vozne 14 321 minút, čiže spolu 86 854 minút. Z celkových meškaní vlakov je to 8,69 % a z podielu železničnej spoločnosti 60,58 %.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...