Štátny deficit SR medziročne klesol, výber daní kríva

BRATISLAVA 1. marca (WEBNOVINY) – Deficit štátneho rozpočtu dosiahol po prvých dvoch mesiacoch tohto roka 713,4 mil. eur.

V medziročnom porovnaní tak schodok klesol o 15,7 %, keď ku koncu februára minulého roka dosiahol takmer 846 mil. eur. Celkové rozpočtové príjmy pritom medziročne mierne stúpli o 1,7 % na 1,519 mld. eur, kým výdavky naopak poklesli o 4,6 % na 2,232 mld. eur. Vyplýva to z údajov zverejnených ministerstvom financií.

Základný pilier príjmov štátu, teda daňové príjmy, však za vlaňajškom mierne zaostávajú. Ku koncu februára dosiahli 1,284 mld. eur, čo znamenalo medziročný pokles výberu o 3,1 %. Stojí za tým slabší výber dane z pridanej hodnoty, ktorý bol oproti prvým dvom mesiacom vlaňajška nižší o 10,8 %, keď dosiahol 667,5 mil. eur.

Príjmy z ostatných daní rástli. Výber dane z príjmov právnických osôb bol medziročne vyšší o 11,2 % na úrovni 269,5 mil. eur, výber spotrebných daní stúpol o 3,6 % na 303,6 mil. eur a zrážkovej dane o 42,5 mil. eur na 63,9 mil. eur. Pri dani z príjmov fyzických osôb, ktorá v rámci fiškálnej decentralizácie smeruje takmer celá do rozpočtov samospráv, rezort financií ku koncu februára evidoval záporných 25,2 mil. eur.

Nedaňové príjmy štátu boli v sledovanom období medziročne vyššie o 10,2 %, keď dosiahli 84,2 mil. eur. Ešte rýchlejším tempom rástli príjmy z grantov a transferov, ktoré stúpli o 66 % na 150,2 mil. eur. Stál za tým predovšetkým prílev prostriedkov z rozpočtu Európskej únie, ktorých objem bol v prvých dvoch mesiacoch vyšší o 155 % na úrovni 148,1 mil. eur.

Z celkových výdavkov tvorili ku koncu februára bežné výdavky, ktoré smerujú predovšetkým na zabezpečenie fungovania štátnych organizácií a mzdy ich pracovníkov, 2,232 mld. eur. V medziročnom porovnaní sú tak nižšie o 3,8 %. Kapitálové výdavky štátu v porovnaní s prvými dvoma mesiacmi vlaňajška klesli o 17,6 % na 101,5 mil. eur.

Podľa schváleného rozpočtu by štát mal v tomto roku hospodáriť s rozpočtovanými výdavkami na úrovni 17,002 mld. eur a celkové príjmy sa rozpočtujú na 13,916 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu by mal dosiahnuť 3,085 mld. eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...