Štátny deficit SR medziročne klesol, výber daní kríva

1.3.2013

BRATISLAVA 1. marca (WEBNOVINY) – Deficit štátneho rozpočtu dosiahol po prvých dvoch mesiacoch tohto roka 713,4 mil. eur.

V medziročnom porovnaní tak schodok klesol o 15,7 %, keď ku koncu februára minulého roka dosiahol takmer 846 mil. eur. Celkové rozpočtové príjmy pritom medziročne mierne stúpli o 1,7 % na 1,519 mld. eur, kým výdavky naopak poklesli o 4,6 % na 2,232 mld. eur. Vyplýva to z údajov zverejnených ministerstvom financií.

Základný pilier príjmov štátu, teda daňové príjmy, však za vlaňajškom mierne zaostávajú. Ku koncu februára dosiahli 1,284 mld. eur, čo znamenalo medziročný pokles výberu o 3,1 %. Stojí za tým slabší výber dane z pridanej hodnoty, ktorý bol oproti prvým dvom mesiacom vlaňajška nižší o 10,8 %, keď dosiahol 667,5 mil. eur.

Príjmy z ostatných daní rástli. Výber dane z príjmov právnických osôb bol medziročne vyšší o 11,2 % na úrovni 269,5 mil. eur, výber spotrebných daní stúpol o 3,6 % na 303,6 mil. eur a zrážkovej dane o 42,5 mil. eur na 63,9 mil. eur. Pri dani z príjmov fyzických osôb, ktorá v rámci fiškálnej decentralizácie smeruje takmer celá do rozpočtov samospráv, rezort financií ku koncu februára evidoval záporných 25,2 mil. eur.

Nedaňové príjmy štátu boli v sledovanom období medziročne vyššie o 10,2 %, keď dosiahli 84,2 mil. eur. Ešte rýchlejším tempom rástli príjmy z grantov a transferov, ktoré stúpli o 66 % na 150,2 mil. eur. Stál za tým predovšetkým prílev prostriedkov z rozpočtu Európskej únie, ktorých objem bol v prvých dvoch mesiacoch vyšší o 155 % na úrovni 148,1 mil. eur.

Z celkových výdavkov tvorili ku koncu februára bežné výdavky, ktoré smerujú predovšetkým na zabezpečenie fungovania štátnych organizácií a mzdy ich pracovníkov, 2,232 mld. eur. V medziročnom porovnaní sú tak nižšie o 3,8 %. Kapitálové výdavky štátu v porovnaní s prvými dvoma mesiacmi vlaňajška klesli o 17,6 % na 101,5 mil. eur.

Podľa schváleného rozpočtu by štát mal v tomto roku hospodáriť s rozpočtovanými výdavkami na úrovni 17,002 mld. eur a celkové príjmy sa rozpočtujú na 13,916 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu by mal dosiahnuť 3,085 mld. eur.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.