Štátny deficit v máji stúpol, medziročne však klesol

BRATISLAVA 3. júna (WEBNOVINY) – Deficit štátneho rozpočtu v piatom mesiaci tohto roka stúpol o vyše 525 mil. eur. Podľa údajov zverejnených rezortom financií totiž štátna správa ku koncu mája hospodárila so schodkom 1,601 mld. eur, kým ku koncu apríla predstavoval 1,076 mld. eur.

V medziročnom porovnaní však napriek tomu deficit štátneho rozpočtu klesol o 25,8 %, keď koncom mája 2012 predstavoval až takmer 2,2 mld. eur. Celkové príjmy pritom za prvých päť mesiacov tohto roka medziročne klesli o 3,7 % na 4,17 mld. eur, kým celkové výdavky sa znížili o 11,1 % na 5,772 mld. eur.

Pri podstatnej zložke celkových príjmov štátu, daňových príjmoch, evidoval rezort financií ku koncu mája mierny nárast o 3,3 % na 3,401 mld. eur. Medziročne pritom rástli príjmy takmer zo všetkých typov daní, okrem spotrebných daní. Ich výber poklesol o 3,1 % na 751,9 mil. eur, čo znamenalo plnenie celoročného plánu na niečo vyše 37 %.

Výber dane z pridanej hodnoty, naopak, ku koncu piateho mesiaca tohto roka medziročne stúpol o 4,2 % na 1,798 mld. eur, čím sa plnenie celoročného rozpočtu príjmov z tejto dane plnilo na vyše 40 %.

Nedaňové príjmy poklesli

Pri dani z príjmov právnických osôb evidoval štát nárast výberu o 3,9 % na 780 mil. eur a pri zrážkovej dani o 11,3 % na 94,9 mil. eur. Pri dani z príjmov fyzických osôb, ktorá v rámci fiškálnej decentralizácie smeruje takmer celá do rozpočtov samospráv, rezort financií ku koncu mája evidoval záporných 14,8 mil. eur.

Nedaňové príjmy štátu medziročne mierne poklesli o 4,4 % na 304,2 mil. eur. Ešte výraznejší pokles však vykázali príjmy z grantov a transferov. Tie boli o vyše tretinu nižšie ako v rovnakom období vlani. Kým ku koncu mája 2012 dosiahli 720,8 mil. eur, v máji tohto roku to je iba 464,9 mil. eur.

Môže za to slabšie čerpanie eurofondov. Príjmy z rozpočtu Európskej únie totiž klesli o takmer 36 % na 455,9 mil. eur. Z celoročného plánu na úrovni takmer 3,6 mld. eur sa tak vyčerpalo len necelých 13 %.

Podľa rezortu financií za poklesom ostatných príjmov stoja aj nižšie príjmy z dividend o vyše 30 mil. eur. „Neznamená to však nebezpečenstvo nenaplnenia týchto príjmov počas roka, ale súvisí to s pomerne skorým odvodom príjmov z dividend od spoločností v pôsobnosti ministerstva financií v minulom roku,“ konštatuje v komentári ministerstvo financií.

Kapitálové výdavky klesli

Z celkových výdavkov tvorili ku koncu mája bežné výdavky, ktoré smerujú predovšetkým na zabezpečenie fungovania štátnych organizácií a mzdy ich pracovníkov, 5,33 mld. eur.

V medziročnom porovnaní sú tak nižšie o 9,9 %. Kapitálové výdavky štátu v porovnaní s prvými piatimi mesiacmi vlaňajška klesli o 23 % na 441,4 mil. eur.

Za poklesom výdavkov štátneho rozpočtu stojí podľa rezortu financií najmä pokles výdavkov na transfer Sociálnej poisťovni, ktoré sa medziročne znížili o 441 mil. eur, teda skoro o 60 %. „Obdobne došlo aj k medziročnému poklesu výdavkov na obsluhu štátneho dlhu o 246,0 mil. eur, čo súvisí s uskutočnením výplaty diskontu štátneho dlhopisu vo výške 261,1 mil. eur v máji minulého roka,“ dodáva ministerstvo.

Podľa schváleného rozpočtu by štát mal v tomto roku hospodáriť s rozpočtovanými výdavkami na úrovni 17,002 mld. eur a celkové príjmy sa rozpočtujú na 13,916 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu by mal dosiahnuť 3,085 mld. eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...