Stav živočíšnej výroby je na Slovensku kritický

27.9.2013

BRATISLAVA 27. septembra (WEBNOVINY) – Stav v sektore živočíšnej výroby na Slovensku je podľa predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) kritický.

Zhodli sa na tom členovia predstavenstva SPPK na svojom stredajšom rokovaní. Situácia je podľa nich už natoľko vážna, že v mnohých prípadoch hrozí úplné ukončenie prevádzkovania chovov hospodárskych zvierat v podnikoch.

Nejde pritom len o chovy ošípaných, ale aj hydiny a dojníc. Hlavný problém vidí SPPK v zrušení niektorých stabilizovaných chovov s dobre vybudovanou infraštruktúrou.

Situáciu zhoršuje prepad cien rastlinných komodít

Situácia v agropotravinárskom sektore na Slovensku je podľa predstavenstva SPPK zložitá a finančnú situáciu poľnohospodárskych subjektov sťažuje prepad cien rastlinných komodít. Podľa údajov štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Štefana Adama, ktoré prezentoval na stretnutí, by tohtoročná jednotná platba na plochu mala dosiahnuť 188,4 eur na hektár.

Osobitná platba na cukor by mala predstavovať 594,4 eur na hektár, osobitná platba na ovocie a zeleninu 56,6 eur na hektár a platba na dojnicu by mala dosiahnuť 98,3 eur na každé zviera. V medziročnom porovnaní by tak platba na dojnicu mala vzrásť o 12 eur a oproti roku 2010 až o 40 eur.

Podľa tajomníka je na platby na veľké dobytčie jednotky v tomto roku k dispozícii len čiastka 1,2 mil. eur. Tieto finančné prostriedky budú smerovať predovšetkým do fariem s nižšími výmerami poľnohospodárskej pôdy. Rezortné ministerstvo predpokladá, že z celkového počtu 2 530 žiadateľov o túto podporu vyhovie približne polovici.

Ako ďalej uviedol Adam, spoluúčasť pre rok 2013 sa bude vzťahovať na poberateľov priamych platieb nad 2 tis. eur, takže SR príde zhruba o 14 mil. eur. Celkové vyčlenené prostriedky pre priame platby sú vo výške 380 mil. eur. V roku 2014 by sa podľa tajomníka mala táto suma znížiť na 377 mil. eur, pričom by sa mohla posilniť o prevod časti prostriedkov z Programu rozvoja vidieka.

V budúcom roku podľa Adama môžu slovenskí poľnohospodári počítať s modifikovanou jednotnou platbou na plochu, ktorej výška bude závisieť od toho, akú časť prostriedkov presunie SR z Programu rozvoja vidieka (PRV) do prvého piliera. Na rovnakej úrovni by v budúcom roku mali zostať aj osobitné platby na cukor a na ovocie a zeleninu, ako aj platby na dojnicu.

Riešením môžu byť nové prvky v platbe

Novým prvkom môže byť redistributívna platba, v prípade SR na prvých 28 hektárov, s jej zavedením však predstavenstvo SPPK nesúhlasí. Podľa predstavenstva je lepšou voľbou degresivita priamych platieb za predpokladu, že základ pre jej výpočet bude v poľnohospodárskom subjekte možné znížiť o vyplatené mzdy a odvody. Predstavenstvo sa obáva, že zvýhodnenie platieb na prvých 28 hektárov by viedlo k drobeniu pôdneho fondu a oslabovaniu produkčnej základne.

Podpredseda SPPK pre potravinárstvo a obchod Dušan Janíček na stretnutí pripomenul, že potravinársky priemysel dosiahol v prvom polroku zisk 76,313 mil. eur, pričom v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to pokles o 34,5 %. Ako ďalej uviedol, priemerný evidenčný počet zamestnancov v tom istom období sa znížil o 1 006 na výsledných 29 926 pracovníkov. Pasívne saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za prvých šesť mesiacov roka sa mierne znížilo na zhruba 300 mil. eur.

Predstavenstvo SPPK ďalej presadzuje, aby sa do prípravy PRV na obdobie 2014 až 2020 zaradilo zriadenie rizikového fondu. Jeho význam sa zvyšuje vďaka väčším výkyvom počasia a klimatickým zmenám.