Stavbári očakávajú v tomto roku ďalší prepad

15.3.2012

BRATISLAVA 15. marca (WEBNOVINY) – Ďalšie prehĺbenie krízy v domácom stavebníctve v tomto roku očakáva väčšina zo sto oslovených stavebných spoločností.

Podľa najnovšej kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva, ktorú pripravili spoločnosti CEEC Research a KPMPG na Slovensku, prepad odvetvia by mal v terajšom roku predstavovať 6,9 %. Bol by to výraznejší prepad než vlaňajší pokles na úrovni 1,7 %.

Návrat k stabilizácii a miernemu rastu v sektore na úrovni 1 % očakávajú riaditelia stavebných firiem v budúcom roku.

„Obavy riaditeľov slovenských stavebných spoločností z budúceho vývoja zostávajú. Kľúčovým momentom pre ďalšie smerovanie celého sektora bude rozhodnutie novej vlády o prípadnej proinvestičnej alebo naopak reštriktívnej fiškálnej politike v tejto oblasti,“ uviedol riaditeľ spoločnosti CEEC Research Jiří Vacek.

Vleklý priebeh krízy s výraznejšími dopadmi ako sa pôvodne očakávalo, negatívne ovplyvní vývoj slovenského stavebníctva aj v roku 2012. Predpokladá to aj riaditeľka odboru štatistiky stavebníctva, obchodu a služieb Štatistického úradu SR Dagmar Blahová.

„Hlavnými bariérami oživenia stavebného trhu sú nedostatok zdrojov na financovanie verejných zákaziek a nízky investičný potenciál súkromného sektora vyplývajúci z pretrvávajúcej stagnácie trhu s realitami,“ dodala.

Rozvojovým impulzom by podľa Blahovej mohlo byť zrýchlenie realizácie projektov dopravnej infraštruktúry, na financovaní ktorých sa môžu významnou mierou podieľať aj eurofondy.

Vyťaženosť kapacít stavebných firiem sa znížila

Pokles svojich tržieb v tomto roku podľa štúdie očakáva tesná nadpolovičná väčšina oslovených stavebných spoločností. Zníženie tržieb by malo predstavovať priemerne 1,7 %. Tržby by mali klesnúť najmä v stredných a malých firmách a zmenu by mal priniesť budúci rok, keď by sa tržby mali zvýšiť vo všetkých analyzovaných segmentoch sektora.

Vyťaženosť kapacít stavebných firiem sa znížila vo februári na 58 %, pričom vlani v novembri dosahovala 75 % a v auguste 67 %. V porovnaní s februárom minulého roka bola vyťaženosť na rovnakej úrovni.

„Jednou z príčin zníženia vyťaženosti kapacít oproti novembru je aktuálna mimosezóna. Ide však skutočne o veľmi nízku vyťaženosť, je dlhodobo neudržateľná, a pokiaľ by ju spoločnosti v priebehu ďalších mesiacov nezvýšili, alebo naopak, neredukovali svoje kapacity, mohlo by dôjsť až k ich zániku,“ uvádza analýza.

Takmer polovica spoločností (43 %) uvádza stále menší objem zákaziek než pred dvanástimi mesiacmi, ale štvrtina z nich zaznamenala rast. Priemerný počet mesiacov, na ktoré majú do budúcna stavebné spoločnosti zazmluvnené zákazky, dosiahol 5,6 mesiaca a oproti novembru mierne klesol o 0,2 mesiaca.

V prípade veľkých spoločností sa však tento parameter zvýšil zo 6,3 na 8,3 mesiaca. Firmy z inžinierskeho staviteľstva majú uzavreté zmluvy priemerne na 7,2 mesiaca a podniky zamerané na pozemné stavby na päť mesiacov.

Svojej spoločnosti dôveruje len približne každý druhý riaditeľ

„Prepad sebadôvery stavebných firiem, ktorý bol spôsobený októbrovým pádom slovenskej vlády, sa už vstrebal a sebadôvera sa vrátila na augustovú úroveň. Avšak stále ide o nízke hodnoty,“ informuje ďalej štúdia.

Svojej spoločnosti dôveruje len približne každý druhý riaditeľ. Veľké spoločnosti považujú za najefektívnejší spôsob výberu dodávateľov výberové konania, malé a stredné firmy sa spoliehajú na dlhodobé kontakty. Kľúčovým kritériom pri výbere je cena a skúsenosti dodávateľa.