Strojárskym podnikom chýbajú kvalifikovní pracovníci

10.5.2012

ZVOLEN 10. mája (WEBNOVINY) – Strojárske podniky v okresoch Zvolen a Detva sa napriek aktuálne zhruba 14-percentnej nezamestnanosti v tomto regióne boria v posledných rokoch s problémom nedostatku kvalifikovaných pracovníkov.

Informovali o tom na štvrtkovej tlačovej besede Prvého slovenského strojárskeho klastra predstavitelia PPS Group a Železničných opravovní a strojární (ŽOS) Zvolen s tým, že počet absolventov strojárskych stredných škôl zďaleka nestačí pokryť ich potrebu.

Len čiastočným riešením sú rekvalifikačné kurzy, respektíve vzdelávacie programy, ktoré organizuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Chýbajú hlavne obrábači kovov

„Pociťujeme veľký nedostatok konkrétnych strojárskych profesií, najmä v profesiách obrábač kovov, CNC programátori, CNC obrábači, nastavovači CNC strojov, ktorí sa postavia k stroju a robia samostatne. Takých je momentálne veľmi, veľmi, veľmi málo. Pri zohľadnení fluktuácie, prirodzeného rastu spoločnosti a výziev, ktoré nás čakajú, potrebujeme okolo 50 ľudí ročne,“ povedal riaditeľ úseku ľudských zdrojov PPS Group Ján Štriho s tým, že zo škôl im ročne prichádza zhruba päť až desať absolventov.

Vedúci úseku ľudských zdrojov ŽOS Zvolen Michal Baláž pripomenul vysokú vekovú štruktúru zamestnancov v priemysle všeobecne.

„V našej spoločnosti okolo 42 percent zamestnancov má 51 a viac rokov. To znamená, že v nasledujúcich desiatich-dvanástich rokoch odíde približne do 250 zamestnancov. Keďže máme rastový potenciál, do budúcich rokov musíme počítať s priemernou ročnou potrebou 20 až 40 ľudí,“ povedal Baláž.

Dodal, že potrebujú hlavne elektromechanikov, pričom napríklad v Spojenej škole v Detve je aktuálne s týmto odborom otvorená len jedna trieda v prvom ročníku, pričom v druhom a treťom ročníku žiadna.

Strojárske firmy v rámci spolupráce v klastri podporujú strojárske stredné školy, robia tiež pre ne nábory na základných školách. S ich žiakmi uzatvárajú zmluvy, ktoré im zabezpečujú zamestnanie hneď po skončení školy a aj podporu vo forme štipendia už počas štúdia.

Mzda kvalifikovaných robotníkov je vyššia než priemerná

Ako pripomenul riaditeľ 1. slovenského strojárskeho klastra Ladislav Bódy, mzda kvalifikovaných strojárov je vyššia než priemerná mzda v hospodárstve a podľa neho bude aj do budúcnosti rásť viac ako priemerná mzda.

Referent odborného poradenstva Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene Milan Gergel potvrdil, že spomedzi uchádzačov o prácu má na trhu žiadanú kvalifikáciu minimum.

V rámci národného projektu na zvyšovanie zamestnateľnosti má zvolenský úrad práce schválené v tomto roku prostriedky na zorganizovanie zhruba 20 vzdelávacích programov pre priemerne po 15 až 20 uchádzačov.

Z toho strojárstva sa týkajú tri – nastavovanie a programovanie CNC strojov, obrábanie kovov a lakovníctvo. Prvý z nich už ako víťaz výberového konania uskutočnila Spojená škola v Detve vo februári až apríli a zúčastnilo sa na ňom 15 uchádzačov o zamestnanie.

Hlavný cieľ 1. slovenského strojárskeho klastra

Podľa Štriha majú takéto kurzy pre strojárske firmy, pokiaľ môžu pripomienkovať ich osnovy a podieľať sa na výbere nezamestnaných, ktorí ich absolvujú, veľký význam.

Riešiť problém s nedostatkom kvalifikovaných strojárov patrí medzi hlavné ciele 1. slovenského strojárskeho klastra už od jeho založenia v roku 2008.

Členmi tohto záujmového združenia na podporu rozvoja strojárstva v Banskobystrickom kraji je v súčasnosti osem výrobných firiem, jedna výskumno-vývojová, jedna poradenská firma, Banskobystrický samosprávny kraj, všetkých osem stredných odborných škôl strojárskeho zamerania v kraji a Technická univerzita Zvolen.